Tilsyn med fôr

Publisert 26.11.2012     Sist endret 02.08.2018

Mattilsynet er pålagt gjennom å føre kontroll med at regelverket for fôrvarer overholdes i alle ledd i kjeden. Formålet er bl.a. å forebygge / hindre risiko for mennesker, dyr og miljø, eller å redusere den til akseptabelt nivå; samt å sikre god forretningsskikk og forbrukernes interesser. Kontrollen/tilsynet skal være risikobasert. Det er krav til organiseringen av offentlig kontroll, og kompetanse og upartiskhet hos personalet. Prøvetaking skal foretas i henhold til gjeldende instruks (for tiden under revisjon) og analysemetodene skal være akkrediterte eller tilsvarende.

Fant du det du lette etter?