Eksport av hest

Publisert 19.11.2012     Sist endret 03.01.2017

Utførsel av hest fra Norge til land innen EØS-området reguleres av forskriftene som ligger under. Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien (FOR-2010-04-28 nr.631) som gjennomfører Forordning (EF) nr. 504/2008, stiller krav om at alle hester som er født i EØS, eller importert til EØS skal identifiseres i samsvar med kravene i forordningen.

Registrerte hester

Registrerte hester er dyr i hestefamilien som er registrert i stambok etter gitte retningslinjer. Se også Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien

Helsesertifikat og hestepass

Hesten skal følges av godkjent helsesertifikat (TRACES) i original utfylt av offentlig veterinær fra Mattilsynets avdelingskontor og hestepass. Det skal utstedes et sertifikat per hest. Ikke avvendt føll skal ha eget sertifikat. Helsesertifikatet skal utstedes i løpet av de siste to døgn/siste virkedag før avreise og er gyldig i ti dager. Det er ikke krav om at føll som følger mordyret eller ammehoppen, og som ikke er avvent, skal ha pass. 

Mattilsynet trenger ikke sende helsesertifikatet elektronisk via TRACES til mottakerlandets myndighet.

Mattilsynets avdelingskontor må ha alle opplysninger som er nødvendig for å utstede et helsesertifikat så tidlig som mulig og senest fire virkedager før avreise. Det tas gebyr for utstedelse av helsesertifikatet og reise i forbindelse med dette, jf. Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.

Les mer om Hestepass og helsekort 

Unntak for konkurransehester:

Norske myndigheter har inngått en avtale om forenklet grensepassering for konkurransehester mellom Sverige, Danmark, Finland og Norge der disse unntas fra krav om helsesertifikat på følgende vilkår:

  • Hesten skal være registrert og ha godkjent hestepass.
  • Hesten skal følges av dokumentasjon på at hesten skal delta/har deltatt i konkurranse eller trav/galoppløp i Norge, Sverige, Danmark eller Finland.
  • Unntaket gjelder ved grensepassering inntil 5 døgn før konkurranse til inntil 5 døgn etter konkurranse er avsluttet.

Ikke registrerte hester

Ikke registrerte hester er dyr i hestefamilien uten godkjent avstamning og omtales i regelverket som avls- og bruksdyr eller slaktedyr.

Helsesertifikat og hestepass

Hesten skal følges av godkjent helsesertifikat (TRACES) i original utfylt av offentlig veterinær ansatt ved Mattilsynets avdelingskontor på avsenderstedet og hestepass. For avls- og produksjonsdyr kan en utstede et forenkla pass. Det kan utstedes et helsesertifikat per forsendelse dersom flere hester reiser samlet fra avsendersted til mottakersted. Helsesertifikatet skal utstedes i løpet av de siste to døgn/siste virkedag før avreise og er gyldig i ti dager.

Mattilsynet sender også helsesertifikatet elektronisk via det europeiske meldesystemet TRACES til offentlig myndighet på bestemmelsesstedet.

Mattilsynets avdelingskontor må ha alle opplysninger som er nødvendig for å utstede et helsesertifikat så tidlig som mulig og senest fire virkedager før avreise. Det tas gebyr for utstedelse av helsesertifikatet og reise i forbindelse med dette, jf. Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.

Ytterlige spørsmål besvares av Mattilsynets avdelingskontor på tlf. 22 40 00 00.

For opplysninger vedrørende toll og avgifter kontakt nærmeste tollsted Toll.no

Gjeldende regelverk for utførsel av hest til EØS-land

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00