Faktaartikkel

Eksport av kjæledyr (hund, katt og ilder) innenfor EØS-området

Publisert 18.05.2021     Sist endret 09.08.2021
hund som holder vaksinepass
Foto: Mattilsynet

Skal du selge hund, katt eller ilder til eiere utenfor Norge? Da må du sette deg grundig inn i reglene. Dersom du ikke oppfyller kravene for eksport, kan du risikere at dyret blir beslaglagt på grensen.

NB!

Husk på at det kan være forskjellige regler som gjelder, alt etter hvilket land kjæledyret skal eksporteres til. Mattilsynet anbefaler at du som eksportør sammen med ny eier setter dere godt inn i hvilke regler som gjelder for det landet som du skal sende kjæledyret til. Mattilsynet anbefaler at du kontakter ambassaden i det landet som kjæledyret skal eksporteres til, slik at ambassaden kan henvise deg til landets veterinærmyndigheter.

Grovt sett har vi to sett med regler; privat eksport og kommersiell eksport. Dersom den nye eieren selv reiser med dyret, gjelder kravene til privat eksport.

Dersom du sender kjæledyret med et firma eller annen person enn eier, må du følge kravene til kommersiell eksport. De kommersielle kravene er mer omfattende.

Ikke-kommersiell eksport innenfor EØS-området (privat eksport)

Hvis eieren selv reiser med dyret så regnes det som privat eksport. Da gjelder dette regelverket: Kjæledyrforskriften

For de fleste land i EØS-området er det da krav om at dyret skal være ID-merket, ha et kjæledyrpass og ha gyldig rabiesvaksinasjon (unntak fra krav om rabiesvaksine om kjæledyret skal til Sverige). Noen land stiller også krav om behandling mot revens dvergbendelorm. Mattilsynet anbefaler at eier sjekker nøye hvilke regler som gjelder i landet hun/han skal reise til med dyret. Reglene finner du som regel på hjemmesidene til landets veterinærmyndighet.

Kommersiell eksport innenfor EØS-området (eier reiser ikke selv med dyret)

Hvis eieren ikke henter kjæledyret i Norge selv, er det det kommersielle regelverket for eksport (Forskrift om handel med dyr) som gjelder. Selv om du sender bare et dyr på denne måten regnes eksporten for kommersiell. 

Dette regelverket er komplekst, og vi anbefaler at du kontakter oss slik at vi kan veilede deg. Det gjør du ved å ringe oss på 22 40 00 00.

Her en sjekkliste over regler du må forholde deg til:

 1. Du må være registrert som eksportør av kjæledyr hos Mattilsynet
  Vi har laget informasjon om hvordan du registrerer deg som eksportør. Her finnes også veileder til utfylling av skjemaet. Husk at dersom du skal registrere deg som privatperson må du logge deg på med fødsels- og personnummer og velge rapportering for privatperson. Du kan også ta kontakt med lokal mattilsynsavdeling for hjelp til dette, ring oss på telefon 22 40 00 00.

  Husk at du må oppfylle en del regelverkskrav for å kunne registrere deg som eksportør av kjæledyr. Regelverkskravene finner du i Forskrift om handel med dyr.

  Her er en huskeliste over kravene som gjelder:

  • Du må overholde bestemmelser om varslingsplikt for rabies (hund, katt, ilder), tuberkulose (katt), og prionsykdommer (katt og ilder) - se vedlegg A og B i Forskrift om handel med dyr. Du kan varsle Mattilsynet om dyresykdommer direkte på telefon 22 40 00 00.
  • Du må overholde bestemmelser om bekjempelse av sykdommene som er listet opp i kulepunktet over.
  • Du må overholde bestemmelser om dyrevern.
  • Du kan kun eksportere dyr som ikke viser tegn på sykdom
  • Dyreholdet ditt eller området du bor i kan ikke være omfattet av dyrehelsemessige restriksjoner. Et eksempel på en slik restriksjon er forbud mot å flytte dyr inn eller ut av en sone hvor det er påvist smitte. Du finner ut om det finnes slike restriksjoner ved å kontakte Mattilsynet.
 2. Dyret som skal eksporteres må følges av et helsesertifikat. Helsesertifikatet skal utstedes av en offentlig ansatt veterinær i Mattilsynet. Helsesertifikatet er gyldig i 10 dager.

  For å kunne utstede et helsesertifikat for eksport må den offentlige veterinæren i Mattilsynet vurdere om dyret/dyrene som skal eksporteres oppfyller kravene for eksport. Det vil da kunne være nødvendig å gjennomføre et eller flere tilsyn hos deg som eksportør. Dette betyr at du som skal eksportere kjæledyr må ta kontakt med lokalt Mattilsyn i god tid, minst 4 uker, før dato for eksport. Utstedelse av helsesertifikat er gebyrbelagt.
  For at Mattilsynets veterinærer skal kunne utstede et slik helsesertifikat, er det behov for en del opplysninger om avsender og mottaker, samt transporten. Fyll ut Traces-skjema og send inn i god tid og senest 4 virkedager før planlagt eksport.
   
 3. Dyret som reiser må oppfylle dyrehelsekravene som mottakerlandet stiller.
  For de fleste land i EØS-området er det da krav om at dyret skal være ID-merket, ha et kjæledyrpass og ha gyldig rabiesvaksinasjon (unntak fra krav om rabiesvaksine om kjæledyret skal til Sverige). Noen land stiller også krav om behandling mot revens dvergbendelorm. Du må sjekke nøye hvilke regler som gjelder i landet du skal reise til med dyret. Reglene finner du som regel på hjemmesidene til landets veterinærmyndighet.
   
 4. Kjæledyret/ene må undersøkes av en veterinær i løpet av de siste 48 timene før avreise.
  I praksis betyr dette at du må bestille time hos din veterinær for å få gjennomført en helseundersøkelse av dyret/dyrene som skal eksporteres. Dokumentasjon på gjennomført helseundersøkelse kan føres inn i kjæledyrpasset.

  En slik helseundersøkelse kan kun gjennomføres i tidsrommet 0-48 timer før avreise. Hensikten med helseundersøkelsen er blant annet å sikre at dyret/dyrene som skal transporteres tåler transporten og at det ikke er tegn til smittsomme sykdommer.

  En offentlig ansatt veterinær i Mattilsynet kan ikke utstede helsesertifikat (se punkt 2), før en privatpraktiserende veterinær har gjennomført en slik helseundersøkelse. Hensikten med dette regelverkskravet er å ivareta god dyrevelferd under transporten og å hindre smitte over landegrenser.

Aktuelle lenker:

Eksport av dyr: Registrer nytt dyrehold

Informasjon til kjæledyreiere om koronavirus

Er det spesielle regler for kjæledyr på reise og import av kjæledyr nå under koronavirusutbruddet? 

Eksport av dyr

Brexit

Import av varer og levende dyr fra Storbritannia fra 01.01.2021

Veileder: Slik reiser du med kjæledyret ditt

Hva skal til for at en reise med hunder, katter eller ildere kan regnes som ikke-kommersiell, og hvor mange dyr kan du ta med?

Reise til Sverige med hund, katt eller ilder

Reise til Danmark med hund, katt eller ilder

Reise til Finland med hund, katt eller ilder

Kommersiell import av hund, katt og ilder

Kommersiell import av hund, katt og ilder fra EØS-stater 

Aktuelt regelverk:

Forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) - Lovdata

Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo (forskrift om handel med dyr) - Lovdata

Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater - Lovdata

Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet - Lovdata

 

Fant du det du lette etter?