Kommersiell innførsel av reptiler og andre eksotiske dyr

Publisert 20.10.2017     Sist endret 23.12.2020

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

All innførsel av eksotiske dyr er som hovedregel forbudt.

Med «eksotiske dyr» menes pattedyr, reptiler og amfibier som ikke lever vilt i Norge, og som ikke er tradisjonelle produksjonsdyr, sportsdyr eller familiedyr i Norge.

Nitten reptilarter er unntatt fra forbudet og kan innføres kommersielt fra EU-/EØS-land på bestemte vilkår.

Kommersiell innførsel av reptiler fra land og områder utenfor EU/EØS er forbudt. Dette forbudet gjelder alle arter.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyrAltinn
Melding om import av levende dyr og avlsprodukterAltinn
Arts- og opprinnelsesdokument for eksotiske dyrPDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Import og eksport av dyr Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer