Faktaartikkel

Vilkår for kommersiell innførsel av reptiler

Publisert 29.08.2017     Sist endret 21.04.2022

All innførsel av reptiler regnes som kommersiell med mindre vilkårene for ikke-kommersiell innførsel er oppfylt.

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Et typisk eksempel på kommersiell innførsel er dyrebutikker som innfører reptiler for å selge dem i Norge. Men det er for eksempel også kommersielt å innføre ett eller flere reptiler på bestilling fra en privatperson.

Les mer om vilkårene som må være oppfylt for at innførselen skal kunne regnes som ikke-kommersiell

Kommersiell innførsel fra EU- / EØS-land

De lovlige artene

En rekke dyrearter er også omfattet av CITES-regelverket, som stiller krav om eksport- og importtillatelser. Krav om CITES-tillatelse gjelder tolv av reptilartene det er lovlig å innføre hit til landet. Les mer om CITES- regelverket hos Miljødirektoratet.

Norsk navnLatinsk navnCITES-tillatelse
Grønn trepytonMorelia viridismå ha CITES-tillatelse
KongepytonPython regiusmå ha CITES-tillatelse
TeppepytonMorelia spilotamå ha CITES-tillatelse
HagetreboaCorallus hortulanusmå ha CITES-tillatelse
KongeboaBoa constrictormå ha CITES-tillatelse
RegnbueboaEpicrates cenchriamå ha CITES-tillatelse
KongesnokLampropeltis getula 
KornsnokPantherophis guttatus 
MelkesnokLampropeltis triangulum 
Kranset gekko

Correlophus ciliatus

(Rhacodactylus ciliatus)

 
LeopardgekkoEublepharis macularius 
Stor daggekkoPhelsuma madagascariensismå ha CITES-tillatelse
PigghaleagamUromastyx ocellatamå ha CITES-tillatelse
SkjeggagamPogona vitticeps 
DvergvaranVaranus acanthurusmå ha CITES-tillatelse
Perlefirfisle

Lacerta lepida

(Timon lepidus)

 
Gresk landskilpaddeTestudo hermannimå ha CITES-tillatelse
Rødfotet skogskilpadde

Chelonoidis carbonarius

(Geochelone carbonaria)

må ha CITES-tillatelse

Kinesisk trekjølskilpadde

Chinemys reevesi

(Mauremys reevesi)

må ha CITES-tillatelse

Arts- og opprinnelsesdokument

Reptilet må følges av skriftlig dokumentasjon som viser Mattilsynet og andre at dyret tilhører en av de lovlig artene. Dokumentasjonen må også vise at dyret og foreldrene til dyret er født i fangenskap. Dokumentasjonen skal være underskrevet av selgeren.

Importøren og mottakeren av dyret må være forberedt på å legge fram dokumentasjonen for Tolletaten og Mattilsynet.

Mattilsynet har et skjema som alle bør bruke for å oppfylle dokumentasjonskravet:

I tillegg til skjemaet bør importøren ha en kontrakt eller attest som viser

  • hvilken dyrebutikk, grossist eller oppdretter dyret er kjøpt av
  • hvilken art dyret tilhører
  • at dyret og foreldrene til dyret er født i fangenskap

Transport

Reptiler skal ikke sendes som pakkepost. Dyrevelferdsloven krever at du har kompetanse til å transportere dyrene på en måte som er til minst mulig belastning for dem. Unngå for høye eller lave temperaturer, uttørking, for dårlig lufttilgang, uvøren håndtering og rømming. Dyrene må være friske og i en tilstand ellers som gjør det forsvarlig å gjennomføre hele transporten. Du må planlegge reisen slik at den blir kortest mulig. Under reisen skal dyrene ha nødvendig tilsyn og stell. Reptiler bør transporteres i egnede og rømningssikre bokser med polstring og god lufttilgang. Flyselskapene har vanligvis egne regler for hvordan transportkassene skal være.

Registrering og kontroll

Importøren og den første mottakeren av reptilene i Norge, skal være registrert hos Mattilsynet før innførselen finner sted. Registreringen skal gjøres via Mattilsynets skjematjenester. Finn Godkjenninger, registreringer, tillatelser og velg Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr og varegruppen 01062000 Reptiler (herunder slanger og skilpadder), levende dyr.

Du skal som importør gi melding om hver sending av reptiler til det lokale Mattilsynet på stedet hos første mottaker der reptilene kan kontrolleres når de kommer til Norge. Meldingen skal være kommet frem senest 24 timer før dyrene kommer til første mottaker. Meldingen skal gjøres via  Mattilsynets skjematjenester. Finn arkfanen skjema og velg skjemaet Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatisk dyr og varegruppen 01062000 Reptiler (herunder slanger og skilpadder), levende dyr.

Dersom du har problemer med å finne riktig skjema eller med utfylling og innsendelse av skjema inne i Mattilsynets skjematjenester, kontakt Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Du skal som første mottaker føre fortegnelse over sendingene med reptiler, kontrollere disse og melde fra til Mattilsynet ved mangler.

Dyr som skal distribueres videre etter innførsel, kan ikke forlate kontrollstedet hos første mottaker før det er gått 2 dager og det endelige bestemmelsesstedet før det er gått ytterligere 2 dager.

Særskilte beskyttelsestiltak

Ved sykdomsutbrudd kan myndighetene ha fastsatt forskrifter om særskilte beskyttelsestiltak som forbyr eller fastsetter tilleggsvilkår for innførsel av reptiler fra visse EU-/EØS-land.

Fremmede eller trua dyrearter

Som regel må du ha tillatelse fra Miljødirektoratet for å kunne innføre fremmede organismer, inkludert reptiler. Det gjelder likevel ikke de 19 reptilartene det er lovlig å innføre. Les mer om innførsel av fremmede organismer hos Miljødirektoratet.

Kommersiell import fra andre land

Kommersiell import av reptiler fra land og områder utenfor EU/EØS er forbudt. Det er ingen unntak.

Fant du det du lette etter?