Kjæledyr og konkurransedyr

Publisert 29.05.2012     Sist endret 16.03.2020

Her finner du informasjon fra Mattilsynet om ulike kjæledyr og konkurransedyr.

Dyreeiere har selv ansvaret for å sørge for å ivareta dyr på en tilfredsstillende måte. I det daglige innebærer dette at levemiljøet må ivareta dyret på en god måte. I forbindelse med trening og gjennomføring av konkurranser, må det sørges for at dyret er i stand til dette og ikke utsettes for belastninger som dyret ikke har forutsetninger for.

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at regelverket blir fulgt, og har rett og plikt til å gripe inn dersom reglene ikke etterleves.