Dyrepensjonat

Publisert 14.01.2013     Sist endret 20.02.2017

Mattilsynet forvalter regelverket for og fører tilsyn med alle former for dyrepensjonat.

Med dyrepensjonat menes virksomhet som har til formål å ta imot selskapsdyr, herunder hund og katt, til oppstalling, forpleining, opplæring, omplassering, dressur o.l. for kortere eller lengre tid.

I tillegg til disse finnes det også hestepensjonat som reguleres av Forskrift om velferd for hest.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00