Dyrepensjonat

Publisert 14.01.2013     Sist endret 16.03.2020

Mattilsynet forvalter regelverket for og fører tilsyn med alle former for dyrepensjonat.

Med dyrepensjonat menes virksomhet som har til formål å ta imot selskapsdyr, herunder hund og katt, til oppstalling, forpleining, opplæring, omplassering, dressur o.l. for kortere eller lengre tid.

I tillegg til disse finnes det også hestepensjonat som reguleres av Forskrift om velferd for hest.

Mer om dyrepensjonat

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00