Forskrifter

Publisert 14.01.2013     Sist endret 16.03.2020
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr 01.01.2016 958
Forskrift om næringsmessig transport av dyr 08.02.2012 139
Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander (Forskrift om forbud mot innførsel av dyr m.m.) 02.07.1991 507

Regelverk og veiledning