Eksotiske dyr


Publisert 10.10.2014 | Sist endret 23.08.2016

I Norge er det et generelt forbud mot å innføre, selge, kjøpe, gi bort, ta imot eller å holde som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte fremmedartede (eksotiske) pattedyr, krypdyr, padder, frosk og salamander. Se Forskrifter om forbud mot at fremmedartede (eksotiske) dyr innføres, omsettes eller holdes som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte (Forskrift om fremmedartede dyr m.v.) Hold av eksotiske dyr har vært ulovlig siden 01.01.1977.

Innførsel og utsetting av fremmede organismer reguleres av forskrift om fremmede organismer, hjemlet i naturmangfoldloven. Som hovedregel krever innførsel av organismer tillatelse etter forskriften, men det er gjort flere unntak fra dette. Du kan lese mer om regelverket hos Miljødirektoratet.

En rekke arter er også omfattet av CITES-regelverket, som innebærer krav om eksport- og/eller importtillatelse. Les mer om CITES- regelverket hos Miljødirektoratet.

Husk at mange arter som selges over disk i våre naboland ikke er tillatt å holde som kjæledyr i Norge.

Privatpersoner, dyreparker o.l. kan søke Mattilsynet om tillatelse for å få lov til å holde listede krypdyr eller amfibier. Slik regelverket praktiseres i dag, gis privatpersoner kun tillatelse til import og hold av skilpadde, og bare dersom man kan dokumentere allergi mot pelsdyr. Søknaden for innførsel og hold av slikt kjæledyr er tilgjengelig på Mattilsynets skjematjenester. å Mattilsynets skjematjenester.

Ved spørsmål vedrørende tillatelse til hold eller innførsel av arter som ikke er listet eller som Mattilsynet ikke gir tillatelse til må du henvende deg direkte til Miljødirektoratet.

Se også: Mattilsynets arbeid med eksotiske dyr

Mer om eksotiske dyr

Gjeldende regelverk

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Kontakt mattilsynets avdelingskontor. Du finner det ved å bruke søkeboksen til venstre.

Informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Skilpadde - Veiledning om hold PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Dispensasjon for import av skilpaddeAltinn

Relaterte nyheter

Nyhetsbrev