Særskilte beskyttelsestiltak

Publisert 10.10.2014     Sist endret 06.05.2020
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot soppen Batachrochytrium salamandrivorians i forbindelse med innførsel og utførsel av salamandere 15.03.2018 356