Lokale forskrifter

Publisert 25.01.2021     Sist endret 22.06.2022
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om forbud mot innførsel av dyr til Svalbard (Forskr. om innførselsforbud til Svalbard) 31.08.1988 744

Regelverk og veiledning