Veiledere

Publisert 25.01.2021     Sist endret 22.06.2022

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder til forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser 10.03.2021 PDF
Tilsynsveileder - hund 19.11.2014 PDF
Veileder for hold av hund utendørs 19.11.2012 PDF

Regelverk og veiledning