Det er forbudt å bruke strømhalsbånd på hunder

Publisert 20.11.2019     Sist endret 20.11.2019
Foto: Colourbox.com

Elektriske halsbånd straffer hunden for en uønsket atferd i stedet for å gjøre noe med årsaken til at hunden oppfører seg slik. Dette kan utløse frykt, stress og aggresjon hos hunden, og forsterke eventuelle atferdsproblemer.

Hunder opplever sterkt ubehag, stress og frykt hvis de får strømstøt. Hvis strømstøt gis for å straffe hunden for naturlig atferd, som bjeffing eller andre lyder, er det i tillegg frustrerende for hunden. Når hunden har lært sammenhengen mellom halsbåndet og strømstøtet, er halsbåndet i seg selv stressende for hunden, også når strømmen er avslått. Derfor er det forbudt å bruke halsbånd med strøm på hunder. Det eneste unntaket fra forbudet er at kvalifiserte instruktører kan bruke strømhalsbånd for å avvenne hunder fra å jage beitedyr, tamrein og hjortedyr.

Det finnes flere forskjellige typer halsbånd, både automatiske og med fjernkontroll. Felles for dem er at de brukes til å gi hunden strømstøt når den gjør noe uønsket. De automatiske halsbåndene reagerer med strømstøt på bjeffing. Strømhalsbånd til hund selges både over disk og på nett, til tross for at det er ulovlig for de fleste å bruke dem. Det er ikke tillatt å markedsføre slike halsbånd uten å opplyse om hva som er tillatt bruksområde.

Mattilsynet får mange bekymringsmeldinger om ulovlig bruk av strømhalsbånd. Hundeiere som bryter regelverket, må regne med å bli ilagt overtredelsesgebyr av Mattilsynet eller bli meldt til politiet.

Fant du det du lette etter?