Hundeavl

Publisert 25.06.2019     Sist endret 25.06.2019
Basset hund. Lange, tunge ører og veldig korte bein er eksempler på utseende som kan skape helseproblemer for hunder.
Lange, tunge ører og veldig korte bein er eksempler på utseende som kan skape helseproblemer for hunder.   Foto: Colourbox.com

Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse. Dette står i dyrevelferdsloven § 25 om avl.

Hunder er gjennom flere hundre år avlet for ulike formål, og vi har i dag flere hundre hunderaser. Både avl på anatomiske trekk som disponerer for lidelse, og avl på individer med genetisk stort slektskap, resulterer i lidelser for hunder. For eksempel kan hunder med kort, inntrykt snuteparti ha problemer med å puste normalt. Hunder med utstående øyne er utsatt for øyeproblemer, mens hunder med tunge hengeører er utsatt for ørebetennelser. Hos noen raser er det spesielt stor forekomst av arvelige sykdommer.

Mange hunder lider i dag av konsekvensene av uansvarlig avl, fordi hundens helse og velferd ikke har blitt vektlagt nok. Dette er et stort dyrevelferdsproblem. Mattilsynet fører tilsyn og fatter nødvendige vedtak etter dyrevelferdsloven, men vi har begrenset mulighet til å påvirke hundeavlen på denne måten. Både oppdrettere og valpekjøpere må bidra til å snu den uheldige utviklingen.

Hva må du som oppdrettere gjøre?

Du som oppdretter har ansvar for å produsere sunne, friske og velfungerende hunder. Dette står i dyrevelferdsloven § 25.

Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som:

a) endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg,

b) reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd, eller

c) vekker allmenne etiske reaksjoner.

Som oppdretter må du legge opp avlsarbeidet slik at du reduserer sjansen for å videreføre arveanlegg som påvirker valpene negativt. Dersom du er i tvil om din hund bør brukes i avl, bør du få en vurdering av veterinær.

Hva kan du som valpekjøpere gjøre?

Tenk deg nøye om når du velger hunderase. Ikke bare gå etter utseendet, men sett deg inn i hvilke behov hunderasen har.

Sjekk om rasen du vurderer er utsatt for lidelser på grunn av hvordan den ser ut, eller for bestemte arvelige sykdommer, og velg en oppdretter som arbeider bevisst for å unngå dette.

Ved å velge en sunn hund støtter du ansvarlig avl og er med på å forebygge helseproblemer hos hunder. Du slipper også å oppleve at hunden din får redusert livskvalitet på grunn av arvelige lidelser.

Hvilke virkemidler har Mattilsynet?

Mattilsynet har flere virkemidler dersom vi mener dyrevelferdsloven ikke blir fulgt. Vi vil som regel begynne med å gi veiledning om regelverket. Dette er ofte tilstrekkelig. Mattilsynet kan også fatte ulike vedtak. Hvis vi er i tvil om en hund får nødvendig helsehjelp, kan vi fatte vedtak om at dyreeier skal ta med hunden til utredning, og eventuelt behandling, hos veterinær. Vi kan også forby å bruke hunden i avl.

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner