Risikovurdering: Velferd for sledehunder og hunder som bor ute

Publisert 23.03.2017     Sist endret 10.10.2017

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at hold av hunder utendørs og bruk av hunder i langdistanse sledehundløp, kan være belastende for hunder. Siden det finnes lite vitenskapelig litteratur om dette temaet, og det er mange faktorer som virker sammen, kan ikke VKM gi sikre svar på hvordan velferden til hundene påvirkes.

Hva er undersøkt:

I Norge er det relativt vanlig å holde hunder utendørs året rundt. Lange sledehundløp, som Finnmarksløpet og Femundløpet, har blitt stadig mer populært de siste årene.

  • Hvilken risiko for redusert dyrevelferd medfører utendørs oppstalling året rundt for hunder, og hva er aktuelle risikoreduserende tiltak?
  • Hvilken risiko for redusert dyrevelferd medfører bruk av hunder i langdistanse sledehundløp, og hva er aktuelle risikoreduserende tiltak? VKM ble spesielt bedt om å se på hvilke kriterier som er aktuelle å bruke for å identifisere hunder som ikke bør starte i løp.
Hva er vurderingen:

Hunder som bor ute har risiko for redusert velferd som følge av kulde, varme, lite plass og aktivisering. I store hundehold er det også større smittepress. Risikoen avhenger av hvor godt tilpasset den enkelte hunden er, hva slags hus den har, hva slags stell og aktivisering den får og hygienen på uteområdet.

Risikoen for dårlig dyrevelferd kan reduseres ved

  • tilgang til isolert hundehus med rent og tørt liggeunderlag og med mulighet for å dekke inngangen, bruk av dekken etc., oppvarmet hus for hunder som har behov for det.
  • tilstrekkelig sosialisering, samt mental og fysisk aktivisering av hundene hver dag
  • god hygiene og forebygging av smitte
  • hyppig tilsyn
  • nok plass og tiltak for å dempe konflikt mellom hunder som går sammen

Hunder som deltar i lange sledehundløp, utsettes for belastninger. Det er blant annet høy risiko for at disse hundene utsettes for mage/tarmproblemer, halthet og for lite hvile.

Overleveringsdato:

23.03.2017

Hva gjør Mattilsynet videre:
  • Vurdere behov for å oppdatere gjeldende retningslinjer for hold av hunder ute.
  • Bruke rapporten som faglig grunnlag for planlegging av tilsynskampanje på utendørs hundehold i 2018, og for tilsyn med hundeløp.

 

Les rapporten hos Vitenskapskomiteen for mattrygghet - Velferd for sledehunder og hunder som bor ute

Fant du det du lette etter?