Faktaartikkel

Informasjon til veterinærer i forbindelse med sykdomsutbrudd på hund

Publisert 09.09.2019     Sist endret 01.10.2019

Generelle råd om smittebeskyttelse til klinikker

  • Råd om behandling av hunder med hemoragisk gastroenteritt er gitt av NMBU, se link lenger ned.
  • Godt smittevern vil alltid kunne forhindre eventuell smitte til andre hunder. Mattilsynet anbefaler generelt det følgende for hunder med mulig smittsom dyresykdom som kommer til klinikker:
  1. Unngå at hunder med oppkast og/eller diaré venter på venterommet, be dem heller vente i bilen til du er klar til å ta dem inn på klinikken. Et alternativ er å undersøke hunden i bilen. Et skilt på døren med oppfordring om å ta kontakt i resepsjonen før hunden tas inn kan være et godt råd.
  2. Dersom hunden må legges inn på klinikken for behandling bør de, hvis det er mulig, tas inn gjennom en separat inngang. Unngå at hunden kommer i kontakt med andre dyr på veien inn til behandlingsrommet.
  3. Bruk hansker, beskyttelsesfrakk og sko-trekk når du undersøker og behandler hunden. Trafikk inn og ut av rommet som hunden oppholder seg på bør begrenses. Skift til andre klær før du eventuelt tar imot en annen pasient.
  4. Hvis mulig er det en fordel at kun en veterinær og en dyrepleier har hovedansvar for tilsyn og behandling av disse pasientene. Slik unngår du smitte til andre pasienter.
  • Du som veterinær må i hvert enkelt tilfelle fortløpende vurdere graden av tiltak som skal iverksettes for å unngå smitte i klinikken.
  • Husk rengjøring og desinfeksjon av rom og utstyr etter at hunden har forlatt klinikken.
  • God håndhygiene hos alle ansatte på klinikken er en selvfølge.

Det er ikke lenger aktuelt å motta svaberprøver eller dyr til obduksjon i forbindelse med denne saken. Vi minner imidlertid om veterinærenes meldeplikt til Mattilsynet om tilfeller med uvanlig utbredelse av sykdomstilfeller. Se mer om dette i § 4 i Forskrift om sjukdom hos dyr.

Veterinærene ved NMBU Veterinærhøgskolen Smådyrklinikken har utarbeidet en behandlingsveiledning ved akutt, hemoragisk enteritt. Les mer på Veterinærhøgskolens nettsider. (https://www.nmbu.no/tjenester/uds/smadyr/klinikken/aktuelt/node/38211)

Les også om hvordan Smådyrklinikken på Veterinærhøgskolen jobber med smittevernrutiner. (https://www.nmbu.no/tjenester/uds/smadyr/klinikken/aktuelt/node/38219)

Informasjon er nødvendig for å finne årsaken

Det er et omfattende arbeid å systematisere data om de syke hundene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom tilfellene. Gode data er nødvendig for å lykkes, og derfor sendte Mattilsynet og Veterinærinstituttet ut en spørreundersøkelse til veterinærklinikker, som ble avsluttet 30. september. Denne delen av informasjonsinnsamlingen er dermed avsluttet.

Det var et omfattende spørreskjema, og svarene i spørreundersøkelsen ga viktig informasjon som kan bidra til å oppklare hva som gjør at hundene blir syke. Vi setter stor pris på innsatsen til veterinærene som bidro.

Fant du det du lette etter?