Faktaartikkel

Tilfeller av blodig diaré hos hunder

Publisert 10.09.2020     Sist endret 10.09.2020

De siste ukene har Mattilsynet fått meldinger om tilfeller med hunder som har blitt syke med blodig diaré. Dette er ikke unormalt om høsten, og det er ikke mistanke om et lignende sykdomsutbrudd som i fjor høst.

Det er forståelig at hundeeiere blir bekymret når de hører om hunder som i år har blitt syke med lignende symptomer, men det er ikke mistanke om et lignende sykdomsutbrudd som høsten 2019. Det er i år meldt om langt færre tilfeller enn i fjor. Mattilsynet følger nøye med på utviklingen sammen med Veterinærinstituttet.

Oppkast og diaré forekommer med jevne mellomrom hos hunder, og det er ofte flere tilfeller om høsten. Det er mange ulike årsaker til at oppkast og diaré hos hunder oppstår. Om høsten kan det for eksempel skyldes værforhold og økt tilgang til smittekilder grunnet opphør av båndtvang.

Bakterien Providencia alcalifaciens ble funnet hos flere av hundene som ble syke høsten 2019.  Bakterien har også i år blitt påvist hos noen hunder, uten at det kan konkluderes med at den er årsaken til symptomene. Det antas likevel at den er en medvirkende årsak til «høst-diaré» hos hund. Bakterien ble i fjor også blitt påvist hos noen friske hunder, men i mindre mengde.

Til tross for omfattende analysearbeid og prøvetaking, ble det ikke identifisert hva som var kilden til utbruddet i fjor, men det var funn som tydet på at enkelte av hundene hadde en felles smittekilde. Resultatene fra den omfattende kartleggingen tydet på at det ikke var snakk om noe som lett smitter mellom hunder. Slike utbrudd kan komme med jevne mellomrom uten at årsaken er kjent.

Hvis hunden din blir syk eller får blodig diare bør du alltid kontakte veterinær. Veterinærene varsler Mattilsynet dersom det er grunn til å mistenke at det er snakk om en felles smittekilde som kan identifiseres.

For å være føre-var og unngå eventuell smitte mellom hunder så anbefaler Mattilsynet generelt noen enkle tiltak for å ivareta smittevernet for hunder:

  • Husk at du som hundeeier har ansvar for å vurdere om hunden din er frisk og ikke utgjør en smittefare for andre, dersom du tar den til steder der flere hunder er samlet (f.eks. hundeansamlinger, utstillinger, hundebarnehager, o.l.). I slike sammenhenger kan det også være greit å unngå felle kontaktpunkter for hunder, slik som felles drikkekar eller matskål.
  • Dersom hunden din viser symptomer på sykdom, bør du ikke la den hilse eller snuse på andre hunder på tur.
  • Sørg for at hunden din får luftingen og mosjonen den trenger.
  • Plukk opp avføring etter hunden din og kast det i en søppelkasse.
  • Kontakt veterinær hvis du oppdager symptomer på sykdom som kan trenge veterinærmedisinsk behandling. Ring veterinæren før du tar med deg akutt alvorlig syk hund til klinikken.      
  • Følg veterinærens vaksineanbefaling.

Akutt diaré-sykdom hos hund (Veterinærinstituttet)

Fant du det du lette etter?