Veiledere

Publisert 25.01.2021     Sist endret 26.01.2021

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder om hold av kanin 04.12.2019 PDF
Veileder til forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr 20.01.2017 PDF
Veileder til forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr 16.12.2015 PDF

Regelverk og veiledning