Faktaartikkel

Salmonella på katt: Informasjon til veterinærer

Publisert 21.02.2020     Sist endret 11.05.2020

Her finner du som veterinær viktig informasjon i forbindelse med påvisninger av Salmonella på katt.

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

I forbindelse med at flere dyreklinikker i Norge melder om økende antall katter med feber, nedsatt almenntilstand og diaré, oppfordrer Mattilsynet eiere med syke katter om å kontakte veterinær.

Dersom den kliniske undersøkelsen gir grunn til mistanke om Salmonella, ber vi om at du tar ut en bakteriologisk prøve. Det anbefales å sende prøven til Veterinærinstituttet som er det nasjonale referanselaboratoriet for Salmonella hos dyr i Norge. Ta kontakt med Veterinærinstituttet før prøveinnsending.

Du må varsle Mattilsynet

Veterinærer og laboratorier kan varsle Mattilsynet via Mattilsynets meldesystem ved mistanke eller påvisning av Salmonella i denne saken. Dersom dette ikke er mulig, kan du varsle oss muntlig.

Slik tar du prøven

For å påvise Salmonella hos en syk katt, bør det fortrinnsvis tas ut en prøve som inneholder minst 10 gram faeces. Dette kan være vanskelig, så hvis det ikke er mulig å få tilstrekkelig mengde, kan det tas prøve fra endetarm med bomullspinne som sendes på transportmedium.

Husk på følgende ved prøvetaking:

  • prøven bør være så fersk som mulig, avføringen må være maksimalt to dager gammel når analysen starter
  • unngå prøveuttak fredag og lørdag
  • legg prøven i en støtsikker plastboks med skrulokk, absorberende mellomlag og støtsikker ytteremballasje. Merk med biologisk materiale. Kontakt evt. Veterinærinstituttet.
  • dersom dyret har stått på antibiotika, kan prøvetaking starte tidligst fjorten dager etter seponering
  • bruk hansker ved uttak

Analyse av prøver tatt på mistanke om A- og B-sykdommer er gratis ved Veterinærsinstituttet, dersom du samtidig varsler Mattilsynet om mistanken på telefon 22 40 00 00. Dyreeier må betale veterinæren for prøveuttak. Veterinærinstituttet dekker utgifter til forsendelse av prøver som tas når det er mistanke om salmonella. Det forutsettes at disse prøvene sendes som BRING bedriftspakke (ikke ekspress over natt). Ta kontakt med Veterinærinstituttet på telefon 23 21 60 00 før forsendelse av prøven slik at du får tilsendt riktig pakkelapp.

Kan veterinær kreve at eieren skal ta oppfølgingsprøver?
Nei, det er opp til eier å vurdere om denne ønsker å få opphevet restriksjonene før en eventuell tidsbegrensning har gått ut (min. 6 mnd.) I så tilfelle er det krav om tre påfølgende negative prøver, i henhold til retningslinjen, for at restriksjonene skal oppheves. Prøvene tas av praktiserende veterinær og skal undersøkes ved Veterinærinstituttet. Eier må selv betale alle kostnader i forbindelse med oppfølgingsprøvene.

Tar Mattilsynet kontakt med eier dersom smitte blir påvist?
Vi tar kontakt med eier, fortrinnsvis per telefon, før vi sender ut båndleggingsvedtak. Får vi ikke tak i eier per telefon kan vi sende ut båndleggingsvedtak uten å ha pratet med eier først. Behandlende dyrlege har plikt til å informere om hva funn av Salmonella innebærer med tanke på smittehygiene, kattens kontakt med eier og andre personer, og andre dyr.

Les mer om utbruddet av Salmonella hos katter

Les mer hos Veterinærinstituttet

Fant du det du lette etter?