Økologisk landbruk


Publisert 17.10.2012 | Sist endret 20.10.2016
Virksomheter som omsetter økologiske produkter må tilpasse seg kommende endringer i regelverket for økologisk produksjon. Tidspunktet for når dette vil skje er usikkert, men det er viktig at virksomhetene gjør forberedelser til de nye regelverkskravene, da det ikke vil bli en overgangsperiode.
Les mer om endringene.

Økologisk landbruk er en egen driftsform eller produksjonsmetode som det er fastsatt detaljerte minstekrav til i regelverket. Det er blant annet satt klare begrensninger for bruken av gjødsel, fôr og plantevernmidler. Det er også forbud mot bruk av genmodifiserte organismer (GMO) og produkter avledet fra slike organismer.

Husdyrhold utgjør en integrert del av virksomheten på mange gårdsbruk med økologisk landbruksproduksjon. Husdyrgjødsla skal bidra til at det skapes likevekt i produksjonssystemet gjennom å dekke plantenes behov for næringsstoffer og øke mengden av organisk materiale i jorda.

Et viktig mål og prinsipp for økologisk produksjon er å etablere en bærekraftig forvaltning av landbruket med høy standard for dyrevelferd.

Veileder B. Utfyllende informasjon om økologisk landbruksproduksjon inneholder utfyllende informasjon om økologisk landbruksproduksjon.

Mer om økologisk landbruk

Spørsmål og svar

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret

Relaterte nyheter

Nyhetsbrev