Produksjonsdyr

Publisert 29.05.2012     Sist endret 26.04.2021

Produksjonsdyr er dyr som blir benyttet til produksjon av mat og / eller som råvare i klesproduksjon.

De fleste arter av produksjonsdyr har egne forskrifter som stiller et minimumskrav til hvordan dyrene skal ivaretas. Deler av dette regelverket baseres på internasjonale forpliktelser. Regelverket skal ivareta både dyrehelse og dyrevelferd, og regulerer produksjonen fra dyrene fødes og fram til de slaktes eller avlives.

Meld fra om døde produksjonsdyr

Meld fra om døde produksjonsdyr så snart som mulig. Det gjør du til Biosirk Norge AS når du melder fra om henting. Sjåførene tar pøve når de henter kadaveret.

Du som bur i Finnmark eller på andre steder der Biosirk Norge ikke kjører, må melde fra til Mattilsynet via dette skjemaet eller på tlf. 22 40 00 00.

Meld mistanke om sykdomstilfelle hos dyr

Dyrehelsepersonell, dyreeiere og befolkningen generelt er en viktig del av overvåkningen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer. Se hvordan du melder i fra på Dyresykdommer.