Produksjonsdyr

Publisert 29.05.2012     Sist endret 30.08.2019

I Norge har vi en rekke arter av produksjonsdyr. Dette er dyr som blir benyttet til produksjon av mat og / eller som råvare i klesproduksjon. Produksjonsdyr holdes i varierende antall over store deler av landet.

De fleste arter av produksjonsdyr har egne forskrifter som stiller et minimumskrav til hvordan dyrene skal ivaretas. Deler av dette regelverket baseres på internasjonale forpliktelser. Regelverket skal ivareta både dyrehelse og dyrevelferd, og regulerer produksjonen fra dyrene fødes og fram til de slaktes eller avlives.

For å ivareta mattrygghet, finnes det også regelverk om merking og registrering av dyrene.