Produksjonsdyr

Publisert 29.05.2012     Sist endret 30.08.2019

Produksjonsdyr er dyr som blir benyttet til produksjon av mat og / eller som råvare i klesproduksjon.

De fleste arter av produksjonsdyr har egne forskrifter som stiller et minimumskrav til hvordan dyrene skal ivaretas. Deler av dette regelverket baseres på internasjonale forpliktelser. Regelverket skal ivareta både dyrehelse og dyrevelferd, og regulerer produksjonen fra dyrene fødes og fram til de slaktes eller avlives.

Meld fra om døde produksjonsdyr

Meld frå om døde produksjonsdyr så snart som mogleg. Det gjer du til Biosirk Norge AS samstundes som du melder frå om henting. Deira sjåførar tek prøve når dei hentar kadaveret.

Du som bur i Finnmark eller på andre stader Biosirk Norge ikkje køyrer, må melde frå til Mattilsynet via dette skjemaet eller på tlf. 22 40 00 00.