Faktaartikkel

Veiledning til besøkende på gård

Publisert 17.10.2012     Sist endret 25.06.2021
Geit på bondegård
Geit på bondegård.  Foto: Mattilsynet

Kontakt mellom mennesker og dyr kan være til gjensidig glede, men slik kontakt kan også medføre risiko for spredning av smittsomme sykdommer. Her kan du lese om hvordan du kan unngå å bli smittet, og hvordan du unngår å overføre smitte til andre husdyr.

Hva er "Besøksgårder" og "Åpen gård"?

"Besøksgård" er anlegg med opprinnelse i tradisjonelt gårdsbruk med hovedintensjon å vise fram et mangfold av dyr, primært husdyr. Det dreier seg om et kontinuerlig tilbud til publikum. Andre betegnelser er "Gårdspark", "Turistgård" og "Husdyrpark".


"Åpen Gård" er et opplegg for å markedsføre og synliggjøre norsk husdyrhold ved framvisning av gårdens egne dyr eller lånte dyr fra andre gårdsbruk. Det er et tilbud til publikum for å gi innblikk i hvordan gårdsdrift foregår. Dette er et sporadisk arrangement med varighet kun få timer per gang.


Forskjellen mellom de to kategoriene er begrunnelsen eller hovedintensjonen bak dyreholdet, henholdsvis å vise frem levende dyr for "Besøksgård" og å vise matproduksjon eller annen primærproduksjon for "Åpen Gård".

For å beskytte gårdens egne dyr må du huske på den såkalte «48-timers-regelen» 

Vask hendene etter kontakt med dyr

En viktig smittevei til mennesker er fra dyrenes avføring via hender og videre inn i munnen når man spiser. Det er derfor viktig at du vasker hendene etter kontakt med dyr. Både dyr og mennesker kan være friske smittebærere av en rekke sykdommer og skille ut smittestoff i sin avføring. Eksempel på slik smitte er mikroorganismer som sykdomsfremkallende E. coli som kan være meget alvorlig og gi nyrekomplikasjoner, Campylobacter  og Cryptosporidier som gir magesyke.

Se også - Folkehelseinstituttet (FHI): Barn og voksne på gårdsbesøk

Vær forsiktig med upasteurisert melk og upasteuriserte melkeprodukter

Man bør være forsiktig med å drikke upasteurisert melk/rå melk eller spise produkter laget av slik melk, fordi disse produktene kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier. Siden barn er ekstra utsatt for smitte med f. eks giftproduserende varianter av E. coli (EHEC), anbefaler vi at barn ikke tilbys slike produkter. Rå melk skal varmebehandles.

Fant du det du lette etter?