Forskrifter

Publisert 25.01.2021     Sist endret 10.03.2022
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om import av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra tredjestater (hesteimportforskriften) 15.07.2020 1573
Forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær (Forskrift om sædoverføring hos husdyr) 06.03.1995 239
Forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest 01.11.2018 145
Forskrift om velferd for produksjonsdyr 03.07.2006 885
Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel av hundesæd til Norge (Forskrift om innførsel av hundesæd til Norge) 14.07.2004 1123
Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd (Forskrift om oksesæd) 06.10.2003 1242
Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, import, eksport og bruk av rånesæd (Forskrift om handel med rånesæd) 17.07.2003 972
Forskrift om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr på Svalbard (Tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr på Svalbard) 27.06.2002 732
Forskrift om avlsfremmende tiltak på bier 18.04.2001 426
Forskrift om godkjente (reinavla) avlsdyr av storfe 25.01.2018 102
Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe (Forskrift om handel med embryo av storfe) 31.12.1998 1486
Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter (Forskrift om handel med dyresæd mv) 31.12.1998 1477
Forskrift om feltstasjon og samlingsstasjon for kunstig sædoverføring hos rev (Forskrift om sædoverføring hos rev) 06.03.1995 240
Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander (Forskrift om forbud mot innførsel av dyr m.m.) 02.07.1991 507
Forskrift om avlsstasjoner 04.07.1989 541

Regelverk og veiledning