Veiledere

Publisert 25.01.2021     Sist endret 10.03.2022

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veiledning til enkelte bestemmelser i avlsregelverket for husdyr 26.03.2019 PDF

Regelverk og veiledning