Veiledere

Publisert 25.01.2021     Sist endret 24.02.2021

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder til dyrehelseforskriften 13.05.2019 PDF
Veiledning til enkelte bestemmelser i avlsregelverket for husdyr 26.03.2019 PDF

Regelverk og veiledning