Veiledere

Publisert 16.01.2013     Sist endret 13.08.2019

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder til dyrehelseforskriften 13.05.2019 PDF
Veiledning til enkelte bestemmelser i avlsregelverket for husdyr 26.03.2019 PDF

Regelverk og veiledning