Faktaartikkel

Eier-inseminering

Publisert 18.01.2018     Sist endret 25.02.2019

Til deg som skal inseminere egne dyr - «eier-inseminering»

Disse kan inseminere egne storfe/svin/sau/geit

• Eier, røkter eller annen person som eieren har gitt ansvaret for besetningen til kan inseminere dyr hvis Mattilsynet har gitt tillatelse til det.

• Det er KUN lov å inseminere dyr i egen besetning. Aldri hos naboen eller andre som ønsker dyr inseminert.

Krav til eier-inseminering

• Den som skal inseminere må ha gjennomført godkjent kurs for gjeldende dyreslag.

• Besetningen må være stor nok til at den som skal inseminere får et minimum av rutine. For storfe har Mattilsynet satt et krav om minst 50 førstegangsinsemineringer i året. For svin er minstekravet 10 purker. 

Se forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær

Fant du det du lette etter?