Regelverksprosess

Endring av husdyravlsforskriften – justering av tittel og helsesertifikat

Publisert 16.12.2021     Sist endret 18.02.2022

Mattilsynet gjennomfører en endringsforordning i forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest. Det gjøres samtidig enkelte tekniske justeringer i forskriften.

Forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest gjennomfører flere forordninger. Det er nå publisert en endringsforordning til forordning (EU) 2017/717 som gjennomføres i forskriften.

Endringen innebærer at informasjon om saksnummer i databasen hvor detaljer om identifikasjon av avlsdyr finnes, skal oppgis i avlssertifikatet.

Samtidig foreslås det en korttittel på forskriften som lyder; «husdyravlsforskriften». Vedhenget til forskriften oppdateres med konsolidert oversettelse av forordningene (DU) 2016/1012 og (EU) 2017/717.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Forskriftsutkast og høringsbrev er klarert for høring av Landbruks- og matdepartementet. Det legges nå ut på en 6 ukers høring.

 

Høringsfrist 28.01.2022
 
Endring av husdyravlsforskriften fastsettes

Etter at Mattilsynet har vurdert innkomne høringsinnspill, vil endring av forskriften fastsettes.

Februar 2022 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Fredrik W. Andersen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 81 41