Veiledere

Publisert 25.01.2021     Sist endret 26.05.2021

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Retningslinje for tilsyn med bruk av piggtråd 06.10.2020 PDF
Retningslinje: Tap av sau til fredet rovvilt 28.06.2019 PDF

Regelverk og veiledning