Tilsynsrapport

Velferd for dyr på beite (2011)

Publisert 11.02.2011     Sist endret 11.02.2011

Mattilsynet har gjennomført et tilsynsprosjekt i norsk sauehold i regionene Nordland, Trøndelag/Møre og Romsdal, Hordaland/Sogn og Fjordane og Hedmark/Oppland. Hensikten med tilsynsprosjektet var å forbedre dyrevelferden for sau på utmarksbeite ved å føre tilsyn etter Forskrift om velferd for småfe i buskaper med store tap på utmarksbeite. 40 % av buskapene hadde over 10 % tap av søye og lam på utmarksbeite.

Prosjektet ble utformet slik at tilsyn i buskapene skulle gjennomføres før beiteslipp med fokus på forhold som kan ha betydning for småfes velferd på beite. Det skulle i denne forbindelse velges ut buskaper, registreres en del opplysninger om buskapen og føres tilsyn med relevante bestemmelser i Forskrift om velferd for småfe. Tilsynsbesøket ble foretatt i perioden fra lamming til beiteslipp 2007 og fulgt opp senere med telefonintervju og evaluering, med utarbeidelse av rapport som er sluttført i 2010.

Funn og fakta

  • 40 % av buskapene hadde over 10 % tap av søye og lam på utmarksbeite.
  • Det ble påvist alvorlige avvik hos 4 % av de inspiserte sauebuskapene, mens det hos 67 % ble veiledet/påpekt plikt i forhold til regelverket.
  • De fleste avvik som ble registrert i prosjektet resulterte i veiledning eller påpeking av plikt i forhold til gjeldende regelverk.
  • De sjekkpunktene som ut fra krav om regelverketterlevelse pekte seg ut til oppfølging var oppstalling av små lam, tilsyn på utmarksbeite, hold/helsetilstand søye og parasittbehandling søye og lam.
  • ”Oppstalling lam” var det sjekkpunktet som klart ga flest avvik. Det ble anbefalt i stor grad å bruke veiledning og påpeking av plikt, da kravet om tett liggeunderlag var nytt i 2007. I dag ville avvik i forhold til dette nok resultert i flere varsel om vedtak eller vedtak.
  • De ovennevnte sjekkpunktene er av generell betydning for dyrevelferden for sau. Registreringer i prosjektet i forhold til tap av lam og klassifisering av lam etter endt beitesesong viser i liten grad en synlig sammenheng med påpekte avvik for disse forhold.

"Retningslinjer for tilsyn med velferd for sau på utmarksbeite" vil bli utarbeidet av Mattilsynet i etterkant av prosjektet. Dette arbeidet er påbegynt og vil bli feridggjort i løpet av mai.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner