Lokale forskrifter

Publisert 16.01.2013     Sist endret 14.06.2019
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora) 08.01.2020 51
Forskrift om forbud mot innførsel av dyr til Svalbard (Forskr. om innførselsforbud til Svalbard) 31.08.1988 744
Forskrift om matloven, Svalbard 01.06.1978 3389

Regelverk og veiledning