Faktaartikkel

Unngå å spre plantesykdommen pærebrann med bier

Publisert 27.03.2020     Sist endret 14.07.2020
Pærebrann, slik kan ein infisert bulkemispel sjå ut
Pærebrann, slik kan ein infisert bulkemispel sjå ut  Foto: Mattilsynet

Plantesjukdommen Pærebrann forårsakes av bakterien Erwinia amylovora. På planter som er smittet med denne bakterien, skilles det ut et bakterieslim på greina, i blomsten eller på pollen. Bakterieslimet kleber seg til bier som besøker planta. Å flytte bikuber fra et område med pærebrann representerer derfor en risiko for å spre sjukdommen til nye områder.

I forskrift om plantehelse er bier derfor oppført som et smittebærende emne for denne skadegjøreren (§ 4 vedlegg 2, bakterier, nr. 3), og forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora) har bestemmelser knyttet til flytting av bikuber.

Oversikt over kommuner i pærebrann- og bekjempelsessoner

§ 3 a. og b. i forskrift om pærebrann gir oversikt over hvilke kommuner eller deler av kommuner som hører til hhv. pærebrannsona og bekjempelsessona.

Flytteforbud fra 1. mai til 10. oktober

§ 6 i pærebrannforskriften sier at det er forbudt å flytte bikuber, parebifolk og bidronninger ut av områdene som tilhører pærebrannsona og bekjempelsessona i perioden fra 1. mai til 10. oktober. Tilsvarende flytteforbud gjelder også fra pærebrannsona til bekjempelsessona.

Dette innebærer at man kan flytte bikuber fra en kommune i bekjempelsessona til en annen kommune i bekjempelsessona, når de hører til det samme området/ligger inntil hverandre. Man kan ikke flytte bikuber fra en kommune i for eksempel bekjempelsessona i Møre og Romsdal til en kommune i bekjempelsessona i Agder. På samme måte kan man flytte bikuber fra en kommune i pærebrannsona til en annen kommune i pærebrannsona, når de hører til det samme området/ligger inntil hverandre. Man kan også flytte bikuber fra en kommune i bekjempelsessona til en kommune i pærebrannsona, når de hører til det samme området/ligger inntil hverandre, men altså ikke det motsatte.

I samme periode er det også forbudt å flytte bikuber til arealer som ligger nærmere enn 2 km fra grensa rundt virksomheter som omsetter vertplanter for pærebrann og ligger i pærebrannsona og bekjempelsessona. Se oversikt over disse virksomhetene

Mulig å søke om flytting når det ikke representerer fare for smittespredning

Mattilsynet kan gi tillatelse til flytting som nevnt over, når det ikke representerer fare for spredning. Birøktere som vil søke om slik tillatelse, må bruke skjemaet: Søknad om tillatelse til å flytte bikuber

Unntak fra flytteforbudet

Forbudet gjelder ikke for bikuber og parebifolk etter at de har stått innesperret i 48 timer, og for bidronninger når de har stått innesperret i 48 timer og følgebiene deretter avlives før bidronningen innføres i kuben. Forbudet gjelder heller ikke for nye bikuber uten bier. 

Mattilsynet gjør oppmerksom på at innesperring i 48 timer kan føre til overoppheting av bifolket og eventuelt tap av bier. Vi anbefaler derfor birøktere som skal stenge av kuber om å sørge for god nok ventilasjon og/eller kjøling.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Regelverk og veiledning

Les merPublikasjoner

Regelverk og veiledning

Les mer