Brannsikring


Publisert 16.01.2013 | Sist endret 10.03.2016

Det er dyreeier som er ansvarlig for brannsikkerheten og det forebyggende brannsikringsarbeidet på gården. Regelverket stiller klare krav, og disse må følges.

Mattilsynets rolle som tilsynsmyndighet er å kontrollere om regelverket er fulgt både før, under og etter brann. Når Mattilsynet er på inspeksjon på gårder er vi opptatt av å kontrollere om reglene for brannforebygging og brannsikring er fulgt. Hvis vi avdekker mangler, får dyreeier pålegg om å rette på forholdet.

Mattilsynet er medlem i Landbrukets brannvernkomité (LBK), som er et samarbeid mellom sentrale aktører innen landbruksnæringen, brann- og bygningsmyndighetene og forsikringsnæringen. Komiteen arbeider for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket.

Mer om brannsikring

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon landdyr og dyrehelsepersonell, hovedkontoret

Informasjonsmateriell

Tilsynsresultater

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev