Brannsikring

Publisert 16.01.2013     Sist endret 26.04.2018

Det er dyreeier som er ansvarlig for brannsikkerheten og det forebyggende brannsikringsarbeidet på gården. Regelverket stiller klare krav, og disse må følges.

Mattilsynets rolle som tilsynsmyndighet er å kontrollere om regelverket er fulgt både før, under og etter brann. Når Mattilsynet er på inspeksjon på gårder, er vi opptatt av å kontrollere om reglene for brannforebygging og brannsikring er fulgt. Hvis vi avdekker mangler, får dyreeier pålegg om å rette på forholdet.

Mattilsynet er medlem i Landbrukets brannvernkomité (LBK), som er et samarbeid mellom sentrale aktører innen landbruksnæringen, brann- og bygningsmyndighetene og forsikringsnæringen. Komiteen arbeider for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket. Nettsidene til LBK inneholder viktig og praktisk informasjon om brannsikring: Landbrukets brannvernkomité

Mer om brannsikring

Høring

Nytt regelverk for åpenhet i risikoanalysen

Send oss innspill innen: 13.01.2021

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon landdyr og dyrehelsepersonell, hovedkontoret

Tilsynsresultater