Brannsikring

Publisert 16.01.2013     Sist endret 10.03.2016

Det er dyreeier som er ansvarlig for brannsikkerheten og det forebyggende brannsikringsarbeidet på gården. Regelverket stiller klare krav, og disse må følges.

Mattilsynets rolle som tilsynsmyndighet er å kontrollere om regelverket er fulgt både før, under og etter brann. Når Mattilsynet er på inspeksjon på gårder er vi opptatt av å kontrollere om reglene for brannforebygging og brannsikring er fulgt. Hvis vi avdekker mangler, får dyreeier pålegg om å rette på forholdet.

Mattilsynet er medlem i Landbrukets brannvernkomité (LBK), som er et samarbeid mellom sentrale aktører innen landbruksnæringen, brann- og bygningsmyndighetene og forsikringsnæringen. Komiteen arbeider for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon landdyr og dyrehelsepersonell, hovedkontoret

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Tilsynsresultater

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev