Forskrifter

Publisert 16.01.2013     Sist endret 26.04.2018
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om velferd for hest 02.06.2005 505
Forskrift om velferd for småfe 18.02.2005 160
Forskrift om hold av storfe 22.04.2004 665
Forskrift om hold av svin 18.02.2003 175
Forskrift om hold av høns og kalkun 12.12.2001 1494

Regelverk og veiledning