Fjørfe

Publisert 16.01.2013     Sist endret 21.02.2022

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Fugleinfluensa i Norge 2022

Samlesiden for fugleinfluensa i Norge inneholder viktig informasjon for både de med kommersielle og private fjørfehold.

Ta en kikk på våre nye fjørfesider.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Registrere hobbyfjørfe hos Mattilsynet PDF
Veileder til dyrehelseforskriften Hyperlink

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Nytt dyreholdAltinn
Endre informasjon om dyreholdAltinn
Søknad om dispensasjon fra krav i regelverketAltinn

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev