Fjørfe

Publisert 16.01.2013     Sist endret 21.09.2020

Fjørfeavl omfatter avl og oppdrett av husfugler og omsetning av produktene fra dem (kjøtt, egg og fjær).

Høring

Nytt regelverk for åpenhet i risikoanalysen

Send oss innspill innen: 13.01.2021

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Søknad om dispensasjon fra krav i regelverketAltinn
Eksportsertifikat for rugeegg fra fjørfe (ikke struts) til TyrkiaMangler relatert skjema