Fjørfe

Publisert 16.01.2013     Sist endret 03.09.2020

Fjørfeavl omfatter avl og oppdrett av husfugler og omsetning av produktene fra dem (kjøtt, egg og fjær).

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Søknad om dispensasjon fra krav i regelverketAltinn
Eksportsertifikat for rugeegg fra fjørfe (ikke struts) til TyrkiaPDF