Fjørfe

Publisert 16.01.2013     Sist endret 16.12.2020

Fugleinfluensa i Norge høsten 2020

Samlesiden for fugleinfluensa i Norge høsten 2020 inneholder viktig informasjon for både de med kommersielle og private fjørfehold.

Fjørfeavl omfatter avl og oppdrett av husfugler og omsetning av produktene fra dem (kjøtt, egg og fjær).

Høring

Forslag til ny forskrift som utfyller bestemmelsene i dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften)

Send oss innspill innen: 20.04.2021

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Nytt dyreholdAltinn
Endre informasjon om dyreholdAltinn
Søknad om dispensasjon fra krav i regelverketAltinn

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Produksjonsdyr Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer