Faktaartikkel

Har du eller vil du ha høner i hagen?

Publisert 21.09.2020     Sist endret 26.06.2021

Det er noen regelverkskrav for deg som vil ha eller har høner i hagen. Regelverkskravene skal sikre at dyra dine har det godt og at de holder seg friske.

Registrering av hobbyfjørfe

Portforbudet er gjeninnført i Horten og Holmestrand kommuner fra 25. Juni. I resten av landet ble portforbudet opphevet fra 1. juni.

I den forbindelse er også kravet om obligatorisk registrering av hobbyfjørfehold gjeninnført i disse kommunene. Av hensyn til Mattilsynets generelle beredskap, oppfordrer vi alle som ikke allerede har registrert fugleholdet sitt, også i øvrige deler av landet, til å gjøre dette nå.

Dette er høyrisikoområdene for fugleinfluensa: Horten og Holmestrand kommuner

Regelverk

Dyrevelferd:

Dyrehelse:

Fôr:

Vet du hvordan en frisk og glad høne ser ut? Eller hva som kan være tegn på at noe er galt? Vet du hvilke atferdsbehov høns har, hvordan de skal fôres og hvordan du beskytter dem mot sykdom og skader?

Hvis du ikke vet hva som er normalt for et dyr, vil du heller ikke kunne se om dyrene dine er syke eller om de ikke har det bra. Dette er ting du må skaffe deg kunnskap om før du kan hente egne egg i hagen.

På denne siden kan du finne informasjon om regelverk som angår deg som vil begynne med høner i hagen (hobbyfjørfe).

Spørsmål og svar

Hvilke regler gjelder om naboene klager på lyd fra hanen min?

Det er Grannelova som regulerer dette. Mattilsynet forvalter ikke dette regelverket.

Kan jeg bare kjøpe meg høns?

Nei, du må først vite hvordan de skal holdes og stelles, og ha klart stedet de skal bo.

Kan høns gå ute hele året?

Når det ikke er portforbud, kan høns gjerne få lov til å være ute året rundt, men de trenger tilgang til et sted hvor de kan hvile og føle seg trygge. Høns liker verken vått eller veldig kaldt vær. Selv om noen raser tåler vårt norske klima godt, må de ha et isolert og om nødvendig oppvarmet hus om vinteren. Høns er bare aktive i dagslys. Om vinteren kan dagene bli for korte til at de får nok tid til å spise, og de bør derfor få kunstig lys i huset sitt noen timer daglig, gjerne om morgenen.

Selv om det ikke er portforbud, skal fjørfe og andre fugler i fangenskap fôres og vannes på en slik måte at ville fugler ikke tiltrekkes av eller kan lande på stedet der det fôres og vannes.

Trenger jeg å ha bur eller gjerde til hønene mine?

Dyrevelferdsloven krever at dyr holdes i et miljø som gir trygghet og trivsel, og som gir mulighet for bevegelse, hvile og naturlig atferd. Høns har behov for vagler å sitte på, sand eller annet materiale å støvbade i, nok plass til å unngå hverandre og helst et skjermet sted å legge egg. Hønsehuset må være tørt og trekkfritt, og med mulighet for ekstra lys og varme når hønsene trenger det. Huset må sikres mot rovdyr.

Utendørs innhegninger bør også sikres mot rovdyr dersom hønsene går ute uten tilsyn. Dersom det skulle oppstå sykdom hos ville fugler kan du bli pålagt å sikre dyrene dine mot smitte utenfra, ved å for eksempel holde hønene under tak.

Husk også at jevnlig renhold der dyrene holdes er viktig for smittevern og velferd.

Hvilken type mat trenger ei høne?

Høns er altetende av natur, men det anbefales å gi dem fri tilgang på et fôr som er beregnet på høns. I tillegg spiser de gjerne brød, kokte poteter, gress og diverse ugress. Høns skal ikke fôres med matavfall som inneholder kjøtt. Fôring med animalske produkter til matproduserende dyr er svært strengt regulert, og det er veldig begrenset hva som er tillatt. Enkelte animalske proteiner er tillatt som for eksempel fisk og melkeprodukter. Du kan finne mer informasjon om dette i Mattilsynets veileder.

Unngå mat som er muggen eller dårlig på annen måte.

Trenger høner tilgang på vann?

Høns trenger kontinuerlig tilgang på vann.

Er det krav om kompetanse?

Du som holder dyr, skal ha god kunnskap om velferd hos dyrene dine. Dyrevelferdsloven sier blant annet at “dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell. Andre skal ha nødvendig kompetanse til den aktiviteten de utfører”.

Kan jeg selge eggene som hønene mine legger?

Du kan selge små mengder egg som løsvektvare og direkte til forbruker fra gård, lokale markeder og lokale butikker. Du må registrere deg hos Mattilsynet for slik omsetning:

Kan jeg få salmonella av å spise egg fra høner i hagen?

Salmonella kan smitte via egg: Matportalen: Egg og salmonella

Kan jeg ta med hønene mine på ferie til utlandet?

Selv om mange har fjørfe som kjæledyr, gjelder de samme reglene som for import av fjørfe til Norge. Det er strenge regler for å hindre at nye dyresykdommer kommer til Norge, I praksis vil det si at du ikke kan ta med deg hønene dine på ferie, se informasjon om innførsel og import av hobbyfjørfe og duer.

Dyrehelse, aktuelle artikler

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer