Tilsyn med smittevern i fjørfehold med utegang i 2022

Publisert 25.01.2022     Sist endret 15.02.2022

Høsten 2020 ble det for første gang påvist høypatogen fugleinfluensa hos viltlevende fugl i Norge, og høsten 2021 fikk vi våre første utbrudd i to kommersielle verpehønsbesetninger. Vi må sannsynligvis venne oss til at det kan finnes fugleinfluensasmitte til enhver tid hos ville fugler i Norge.

Godt smittevern er viktig for å hindre smitte fra ville til tamme fugler, ikke bare med tanke på fugleinfluensa, men også med tanke på andre fjørfesykdommer som f.eks salmonella. I 2022 vil Mattilsynet derfor rette oppmerksomheten vår mot smitteverntiltak i mellomstore (>200 fjørfe) og store fjørfehold med utegang. Det kan også være aktuelt for oss å komme på tilsyn dersom du har færre enn 200 fugler, spesielt hvis du har ender og gjess sammen med andre fjørfe. 

Dette ser vi etter

Under tilsynet vil se på følgende:

  • Smittevernplan og smittevern i praksis
  • Smittesluse
  • Hvordan du beskytter fuglene dine mot smitte fra ville fugler

Se tilsynsmalen vi skal bruke.

Dette bør du være forberedt på

Hvis Mattilsynet planlegger å komme på tilsyn i ditt fjørfehold, kan du bli bedt om å sende inn smittevernplanen din på forhånd. Uansett ber vi om at du har den klar når vi kommer på tilsyn. Dersom det skal tas ut rutinemessige overvåkningsprøver (for Salmonella eller fugleinfluensa) i fjørfeholdet ditt, vil tilsynet bli gjort samtidig med dette. Mattilsynet vil bruke engangsovertrekkstøy og ivareta smittevernet for å sikre at vi ikke har med smitte inn i fjørfeholdet ditt.

Hvor?Når?OmfangHva ser vi spesielt etter?Hvilke prøver skal vi ta?
Hele landetHele 2022Et utvalg næringsretta fjørfehold
med utegang og >200 fjørfe.
Mindre fjørfehold hvis det også er
ender eller gjess der.
Smittevern i dyreholdet
  • OK-prøver

 

Alle bør være forberedt på tilsyn

Mattilsynet har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle fjørfehold i landet. Alle bør allikevel være forberedt på å få tilsyn. Det er lurt om du/dere har gjennomgått smittevernrutinene på forhånd. Nødvendig dokumentasjon må være lett tilgjengelig når vi kommer på tilsyn.

Husk at regelverket skal oppfylles enten du får tilsyn eller ei. Regelverket skal beskytte dyrene dine mot smitte.

Les mer om smittevern i fjørfehold

Faktaark om smittevern i fjørfehold som har tilgang til utearealer 

Fant du det du lette etter?