Bruk av dyr i konkurranser

Publisert 08.01.2013     Sist endret 17.10.2018

Mattilsynet har fått i oppdrag av Landbruks- og matdepartementet å utarbeide en ny forskrift om bruk av dyr i konkurranser.

Forskriften skal stille krav til de som bruker dyr i konkurranser, og de som arrangerer slike begivenheter. Det tas sikte på å regulere bruk av hest, hund og tamrein. Kravene skal hjemles i dyrevelferdsloven § 26 som regulerer bruk av dyr i fremvisning, underholdning og konkurranser. § 26 gjelder også trening av dyr til slik bruk. Forskrift 1. mars 2007 nr. 231 om forbud mot doping av hest videreføres med hjemmel i § 26. Dopingforbudet og kravene til arrangørenes antidopingarbeid vurderes integrert i den nye konkurranseforskriften.

Arbeidet med ny konkurranseforskrift inkluderer vurdering av krav om stevneveterinær. Stevneveterinærer er til stede under konkurransen og sørger for at skadde dyr får rask og kyndig hjelp. I tillegg skal de vurdere og avgjøre om dyr er skikket til å delta i konkurransen. Et sentralt spørsmål er om dagens ordning med offentlig stevneveterinær under trav- og galoppløp bør erstattes av et krav om at arrangørene selv sørger for stevneveterinær.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Kontaktmøte

Mattilsynet oppretter kontakt med referansepersoner fra Det Norske Travselskap, Norsk Jockey Klub, Norges Rytterforbund, Norsk Hestesenter, Norges Hundekjørerforbund, Norsk Kennel Klub, Norske Samers Idrettsforbund, Den Norske Veterinærforening, Antidoping Norge, Dyrevernalliansen og Stevneveterinærgruppen.

 22.12.2010
Mattilsynet oversender forslag om å oppheve kravet om offentlig stevneveterinær til Landbruks- og matdepartementet

 

 31.05.2011
Mattilsynet oversender forslag om å oppheve kravet om offentlig stevneveterinær med ytterligere begrunnelse til Landbruks- og matdepartementet

 

 19.04.2012
Mattilsynet viste LMD et utkast til ny konkurransedyrforskrift

 

 15.06.2015
LMD ga tilbakemelding

 

 20.11.2015
Ny versjon til LMD

 

 19.12.2016
Svar fra LMD

 

 06.01.2017
Ny versjon til LMD

 

 20.01.2017
Svar fra LMD

 

 02.05.2018
Mattilsynet sendte en ny versjon av forslaget om ny konkurransedyrforskrift til LMD og ba om å få sende det på høring  

            

 

 13.09.2018
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Bjørnar Stavenes, seniorrådgiver/jurist, seksjon dyrevelferd og fiskehelse, hovedkontoret, tlf.: 22 77 80 19