Regelverksprosess

Bruk av dyr i konkurranser

Publisert 08.01.2013     Sist endret 10.12.2020

Mattilsynet har fått i oppdrag av Landbruks- og matdepartementet å utarbeide en ny forskrift om bruk av dyr i konkurranser.

Forskriften skal stille krav til de som bruker hester og hunder i konkurranser, og de som arrangerer slike begivenheter. Forskriften skal også gjelde trening av hester og hunder til konkurranser. Dopingforbudet og kravene til arrangørenes antidopingarbeid er integrert i den nye forskriften.

Forskriften skal også stille krav om stevneveterinær. Stevneveterinærer er til stede under konkurransen og vurderer og avgjør blant annet om dyr er skikket til å delta i konkurransen. Et sentralt spørsmål er om dagens ordning med offentlig stevneveterinær under trav- og galoppløp bør erstattes av et krav om at arrangørene selv sørger for stevneveterinær.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Kontaktmøte

Mattilsynet oppretter kontakt med referansepersoner fra Det Norske Travselskap, Norsk Jockey Klub, Norges Rytterforbund, Norsk Hestesenter, Norges Hundekjørerforbund, Norsk Kennel Klub, Norske Samers Idrettsforbund, Den Norske Veterinærforening, Antidoping Norge, Dyrevernalliansen og Stevneveterinærgruppen.

 22.12.2010
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Hundekjørerforbund ved Etikk og samfunnskomiteen 08.03.2019
Norges Hundekjørerforbund 08.03.2019
Sysselmannen på Svalbard 29.01.2019
Justis- og beredskapsdepartementet 01.02.2019

Mattilsynet oversender forslag om å oppheve kravet om offentlig stevneveterinær til Landbruks- og matdepartementet (LMD)

 

 31.05.2011
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Hundekjørerforbund ved Etikk og samfunnskomiteen 08.03.2019
Norges Hundekjørerforbund 08.03.2019
Sysselmannen på Svalbard 29.01.2019
Justis- og beredskapsdepartementet 01.02.2019

Mattilsynet oversender forslag om å oppheve kravet om offentlig stevneveterinær med ytterligere begrunnelse til LMD (9. november 2018)

 

Høringsfrist: 19.04.2012
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Hundekjørerforbund ved Etikk og samfunnskomiteen 08.03.2019
Norges Hundekjørerforbund 08.03.2019
Sysselmannen på Svalbard 29.01.2019
Justis- og beredskapsdepartementet 01.02.2019

Mattilsynet viste LMD et utkast til ny konkurransedyrforskrift

 

 15.06.2015
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Hundekjørerforbund ved Etikk og samfunnskomiteen 08.03.2019
Norges Hundekjørerforbund 08.03.2019
Sysselmannen på Svalbard 29.01.2019
Justis- og beredskapsdepartementet 01.02.2019

LMD ga tilbakemelding

 

 20.11.2015
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Hundekjørerforbund ved Etikk og samfunnskomiteen 08.03.2019
Norges Hundekjørerforbund 08.03.2019
Sysselmannen på Svalbard 29.01.2019
Justis- og beredskapsdepartementet 01.02.2019

Ny versjon til LMD

 

 19.12.2016
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Hundekjørerforbund ved Etikk og samfunnskomiteen 08.03.2019
Norges Hundekjørerforbund 08.03.2019
Sysselmannen på Svalbard 29.01.2019
Justis- og beredskapsdepartementet 01.02.2019

Svar fra LMD

 

 06.01.2017
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Hundekjørerforbund ved Etikk og samfunnskomiteen 08.03.2019
Norges Hundekjørerforbund 08.03.2019
Sysselmannen på Svalbard 29.01.2019
Justis- og beredskapsdepartementet 01.02.2019

Ny versjon til LMD

 

 20.01.2017
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Hundekjørerforbund ved Etikk og samfunnskomiteen 08.03.2019
Norges Hundekjørerforbund 08.03.2019
Sysselmannen på Svalbard 29.01.2019
Justis- og beredskapsdepartementet 01.02.2019

Svar fra LMD

 

 02.05.2018
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Hundekjørerforbund ved Etikk og samfunnskomiteen 08.03.2019
Norges Hundekjørerforbund 08.03.2019
Sysselmannen på Svalbard 29.01.2019
Justis- og beredskapsdepartementet 01.02.2019

Mattilsynet sendte en ny versjon av forslaget om ny konkurransedyrforskrift til LMD og ba om å få sende det på høring  

 

 13.09.2018
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Hundekjørerforbund ved Etikk og samfunnskomiteen 08.03.2019
Norges Hundekjørerforbund 08.03.2019
Sysselmannen på Svalbard 29.01.2019
Justis- og beredskapsdepartementet 01.02.2019

Høring

 

Høringsfrist 08.03.2019
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Hundekjørerforbund ved Etikk og samfunnskomiteen 08.03.2019
Norges Hundekjørerforbund 08.03.2019
Sysselmannen på Svalbard 29.01.2019
Justis- og beredskapsdepartementet 01.02.2019

Mattilsynet har sammenstilt og vurdert høringssvarene og sender et endret forslag til LMD for fastsettelse

 

 04.10.2019
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Hundekjørerforbund ved Etikk og samfunnskomiteen 08.03.2019
Norges Hundekjørerforbund 08.03.2019
Sysselmannen på Svalbard 29.01.2019
Justis- og beredskapsdepartementet 01.02.2019

LMD har fastsatt forskriften om bruk av dyr i konkurranser

 

 09.12.2020
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Hundekjørerforbund ved Etikk og samfunnskomiteen 08.03.2019
Norges Hundekjørerforbund 08.03.2019
Sysselmannen på Svalbard 29.01.2019
Justis- og beredskapsdepartementet 01.02.2019

Forskriften trer i kraft

 

 01.07.2021
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Bjørnar Stavenes, seniorrådgiver / jurist, seksjon dyrevelferd, hovedkontoret, tlf. 22778019