Regelverksprosess

Vilkårene for tredjelandsimport av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien oppdateres

Publisert 27.08.2018     Sist endret 11.07.2019

EU-kommisjonen har fastsatt en ny forordning om innførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien til EU. Forordningen fastsetter en liste over tredjeland og områder av tredjeland som det skal være tillatt å innføre fra. Forordningen fastsetter også de dyrehelsemessige vilkårene og de veterinære sertifiseringskravene for innførselen. Forordningen erstatter en rekke gamle EU-rettsakter og hovedhensikten med den er å rydde opp i og modernisere regelverket.

Den nye forordningen og en endringsforordning er under vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Det vil i så fall kreve endring i norske forskrifter, særlig forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Ny forordning vedtatt i EU

Forordning (EU) 2018/659 er vedtatt i EU.

 

 12.04.2018
Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 21.08.2019
Landbruksdirektoratet 30.08.2019
Norges Ryttereforbund 30.08.2019
Norsk Hestesenter 30.08.2019
Veterinærinstituttet 30.08.2019
NNN 01.08.2019
Bioteknologirådet 23.07.2019

Ny forordning vedtatt i EU

Forordning (EU) 2018/1301 er vedtatt i EU.

 27.09.2018
Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 21.08.2019
Landbruksdirektoratet 30.08.2019
Norges Ryttereforbund 30.08.2019
Norsk Hestesenter 30.08.2019
Veterinærinstituttet 30.08.2019
NNN 01.08.2019
Bioteknologirådet 23.07.2019

Høring

Mattilsynet gjennomfører høring av utkast til ny hesteimportforskrift og endring av forskrifter om handel med hestedyr og sæd, egg og embryo fra hestedyr.

 

 01.09.2019
Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 21.08.2019
Landbruksdirektoratet 30.08.2019
Norges Ryttereforbund 30.08.2019
Norsk Hestesenter 30.08.2019
Veterinærinstituttet 30.08.2019
NNN 01.08.2019
Bioteknologirådet 23.07.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Fredrik W. Andersen, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 81 41

Marianne Kristiansen, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 86 30