Faktaartikkel

Oversikt over godkjente kompetansekurs om dyrehelse

Publisert 27.03.2019     Sist endret 10.02.2020

Fra 01.01.2020 er det krav om at du som driver med næringsrettet dyrehold skal ha oppdatert kunnskap om dyrehelse.

Her finner du oversikt over kurs som er godkjent av Mattilsynet i henhold til § 7 i dyrehelseforskriften.

Småfe

Storfe

Svin

Fjørfe

Hjortedyr

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning


Regelverk og veiledning