Lama og alpakka

Publisert 16.01.2013     Sist endret 16.12.2020

Lama og alpakka tilhører kamelfamilien og er ikke vanlige dyr i Norge. De må derfor importeres og holdes i karantene før de blir godtatt som «norske». Særlig alpakka er blitt populære dyr på grunn av den fine ullkvaliteten.

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at lama/alpakka holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd og dyrehelse, merking og registrering. Dette skal forebygge dyrelidelser og sykdomsutbrudd.

Dyreeier er selv ansvarlig for å følge regelverket.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Endre informasjon om dyreholdAltinn
Nytt dyreholdAltinn
Dyreholdjournal for lamadyrODT
Helsekort for besetning lamadyrODT
Helsekort for individ lamadyrODT
Søknad om dispensasjon fra krav i regelverketAltinn

Import og eksport

Bestemmelser som gjelder import og eksport av lamadyr finner du her:

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Produksjonsdyr Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer