Lama og alpakka

Publisert 16.01.2013     Sist endret 18.10.2019

Lama og alpakka tilhører kamelfamilien og er ikke vanlige dyr i Norge. De må derfor importeres og holdes i karantene før de blir godtatt som «norske». Særlig alpakka er blitt populære dyr på grunn av den fine ullkvaliteten.

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at lama/alpakka holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd og dyrehelse, merking og registrering. Dette skal forebygge dyrelidelser og sykdomsutbrudd.

Dyreeier er selv ansvarlig for å følge regelverket.

Merking og registrering av lama og alpakka

Det er krav i regelverket om å øremerke lama og alpakka, og registrering av opplysninger om dyrene i en dyreholdjournal som skal finnes i dyreholdet. Formålet er å sikre en effektiv forebyggelse og bekjempelse av dyresykdommer. For mer informasjon se under.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Søknad om dispensasjonAltinn

Import og eksport

Bestemmelser som gjelder import og eksport av lamadyr finner du her:

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Norge har en løpende overvåkning av paratuberkulose på kameldyr, som inkluderer lama og alpakka.  Mattilsynet tar avføringsprøver én gang i året fra alle besetninger, sjeldnere når besetningen har vært overvåket i fem år og ikke tar inn nye dyr.

Meld fra til Mattilsynet når du starter opp med kameldyr eller utvider besetningen med kjøp av nye dyr.

Resultater fra Mattilsynets overvåkningsprogram.