Lokale forskrifter

Publisert 16.01.2013     Sist endret 16.12.2020
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om forbud mot innførsel av dyr til Svalbard (Forskr. om innførselsforbud til Svalbard) 31.08.1988 744

Regelverk og veiledning