Kort oversikt over noen aktuelle sjukdommer og smittestoff hos kameldyr

Publisert 09.11.2018     Sist endret 09.11.2018

Det aller viktigste du som dyreeier kan gjøre for å unngå å få smitte inn i besetningen din er å forsikre deg om at dyrene du tar inn i besetningen din er friske!

Kameldyr er ikke vanlige dyr i Norge, men de har de siste årene blitt veldig populære og flere har innført disse dyrene fra utlandet. Norske dyr er generelt friskere enn dyr fra utlandet, vi har svært god dyrehelse i landet vårt. Det finnes flere smittestoffer i utlandet enn vi har her og innførsel av dyr fra andre land vil derfor alltid medfører en risiko for innførsel av sykdom, veldig ofte sykdommer som vi ikke har i Norge.

Her finner du en kort oversikt over aktuelle sykdommer på kameldyr:

Paratuberkulose

Generell informasjon om denne sykdommen finner du her.

Paratuberkulose forekommer i de fleste land i verden, og i Europa har forekomsten av denne sykdommen vært økende de siste tiår. Det finnes ingen behandling mot denne sykdommen.

Saueskabb

Skabbmidden Psoroptes ovis er årsak til saueskabb hos sau, en svært smittsom sykdom med stor økonomisk og velferdsmessig betydning. Informasjon om saueskabb finner du her.

Midden kan også gi hudsykdom hos storfe, hest, geit, kanin og kameldyr. Hos kameldyr forårsaker denne parasitten øreskabb. Dyrene får ørebetennelse, rister på hodet og klør seg mot innredning. Det finnes behandling mot denne sykdommen.

Tuberkulose

Du kan finne generell informasjon om sykdommen her.

Tuberkulose er en sjelden sykdom når kameldyr bor under nomadiske forhold, men den forekommer hyppigere når de holdes i tette husdyrhold og sammen med storfe. I Storbritannia blir flere besetninger med kameldyr smittet hvert år og situasjonen er ikke under kontroll. Tenk på dette dersom du vurderer å innføre kameldyr fra Storbritannia!

Mykoplasmainfeksjon hos alpakka og lama

Mycoplasma haemolamae ble første gang påvist i Nord-Amerika i 1988. Sykdommen er utbredt og finnes i de fleste land der sør-amerikanske kameldyr som lama og alpakka holdes.

Sykdommen er ikke påvist i Norge men vi antar likevel at sykdommen finnes her i landet siden det er importert kamelider fra mange land og verdensdeler der sykdommen forekommer.

Infeksjon med Mycoplasma haemolamae gir som regel ikke symptomer hos lama og alpakka. Stress, mage-tarm parasitter og immunsvekkelse kan likevel utløse symptomer hos friske smittebærere. Dyrene vil da utvikle feber, anemi (for få røde blodceller), nedsatt allmenntilstand, dårlig tilvekst/avmagring og i verste fall dødsfall.

Det er foreløpig ukjent hvordan dyr blir smittet.

Det er ingen behandling mot denne sykdommen. Behandling med antibiotika vil ikke gjøre at dyrene kvitter seg med infeksjonen. Har dyrene først fått infeksjonen kan du forebygge at de utvikler symptomer med å legge til rette for at dyrene ikke utsettes for unødig stress, behandle mot parasitter i mage-tarm dersom det er nødvendig og på andre måter legge til rette for at dyrene har et godt immunsystem som holder infeksjonen i sjakk.

Brucellose

Generell informasjon om denne sykdommen finner du her.

Dromedarer og kameler blir lett smittet med denne infeksjonen, infeksjonen er mer sjelden hos lama og alpakka. 

Salmonellose

Kameldyr, er som de fleste andre husdyr, mottakelige for salmonella. Generell informasjon om denne sykdommen finner du her.

Informasjon om salmonella i mat og drikke finner du her.

Kamelkopper

Kamelkopper er en akutt hudsjukdom hos kameldyr. Sykdommen forårsaker av et virus (poxvirus). Sykdommen er utbredt hos dromedarer og kameler i hele verden. Det er særlig unge dyr som blir syke. Syke dyr får blemmer og sårskorper på nesebor, øyelokk og i munn og neseslimhinner. Det kan utvikles hevelse over hele hodet og av og til en generell infeksjon. Noen dyr får luftveissymptomer og sykdommen kan føre til aborter. Dødeligheten kan komme opp i 30%. 

Q-feber

Generell informasjon om denne sykdommen finner du her.

Det har vært flere utbrudd av Q-feber i EU-landene de siste årene, blant annet i Holland, Slovenia og Storbritannia. Sykdommen smitter til mennesker og kan føre til abort.

BVD

Kameldyr er mottakelige for denne sykdommen og generell informasjon om sykdommen finner du her.

Alle nordiske land har de siste årene gjennomført systematisk bekjempelse for å bli kvitt sykdommen, det er derfor viktig at vi ikke innfører smitte ved å ta kameldyr med denne infeksjonen inn til landet. Sykdommen gir bla diaré, nedsatt almenntilstand, respirasjonssymptomer, reproduksjonsproblemer og i verste fall død.

 

Fant du det du lette etter?