Faktaartikkel

Nye regler for deg som har kameldyr

Publisert 08.11.2018     Sist endret 14.05.2019

Hensikten med de nye reglene er å bevare den unikt gode statusen i norske dyrehold. Friske dyr betyr mindre bruk av antibiotika og mindre smitte mellom dyr og mennesker.

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Alle kameldyrehold regnes som næringsrettet

Dyrehelseforskriften har noen bestemmelser som kun gjelder for næringsretta dyrehold. Uansett om du har kameldyr som hobby eller næring vil vi alltid se på dem som produksjonsdyr. Du må derfor følge reglene for næringsretta dyrehold. 

Hvilke regler gjelder for et næringsrettet dyrehold?

Dyrehelseforskriften gjelder for alle som har eier eller har ansvar for dyr i Norge. For næringsretta dyrehold er det innført noen ekstra bestemmelser som skal forebygge spredning av smitte inn i og ut av dyrehold. Bestemmelsene som kun gjelder for næringsretta dyrehold finnes i dyrehelseforskriften (§§ 6 tom 9).

Her finner du eksempler på krav som nå gjelder for deg som har kameldyr:

  • Det stilles særskilte hygienekrav for å forebygge smitte inn i og ut av dyreholdet ditt. Her er noen av kravene som stilles i forhold til hygiene:

1. Du må ha ei smittesluse med tydelige soner der personer kan sluses inn og ut av besetningen din.

2. Du må ha ei egen dør/port for inn- og utlasting av dyr (NB. Gjelder for bygninger som bygges/bygges om etter 1.januar 2020.)

3. Du må ha ryddige og rene oppholdsrom for dyrene dine. Fôr skal oppbevares hygienisk forsvarlig og rommene skal, så langt det er praktisk mulig, være sikret mot gnagere og ville fugler.

  • Du skal ha oppdatert kunnskap om dyrehelse og fra 1.januar 2020 må du ha kompetansekurs. Informasjon om dette finner du her.
  • Du skal ha rutiner som sikrer godt smittevern i dyreholdet ditt. Rutinene skal stå i en skriftlig smittevernplan. Du har ansvar for at alle som arbeider i dyreholdet ditt kjenner og følger smittevernplanen som gjelder for dyreholdet ditt. Mer informasjon om dette finner du her.
  • Du må ha en oppdatert journal med nødvendige helseopplysninger om dyrene dine. Eksempler på informasjon som må inn i journalen: sykdommer og skader hos dyra, behandling av skader og sykdom hos dyra, forebyggende helsearbeid i dyreholdet, døde dyr og mulige dødsårsaker, avliving av dyr og årsak til avlivingen.

Helseopplysningene skal dokumenteres og oppbevares i minst 5 år etter at dyret er dødt. Når dyr flyttes til andre dyrehold, skal helseopplysningene følge dyret/dyrene. Kopi av helseopplysninger skal oppbevares i avsenderbesetning i 5 år.

Aktuelle lenker:

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner