Regelverksprosess

Endring av forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt

Publisert 19.09.2019     Sist endret 20.09.2019

Storfeprodusentene får en alternativ måte å merke storfe på slik at dyrene kan merkes med elektroniske øremerker.

Regionreformen fører til endring av produsentnummer som i dag er del av koden på øremerket. Endringen i produsentnummeret medfører at produsentene ikke kan bruke elektroniske øremerker. For å løse denne utfordringen får produsentene et alternativt nummer de kan bruke på elektroniske øremerker.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring: Forslag til endring av forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt

Høringsfrist 01.11.2019
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Solfrid Åmdal, veterinær, seksjon dyrehelse tlf 22 77 89 39