Regelverksprosess

Endring av forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt

Publisert 19.09.2019     Sist endret 25.11.2019

Storfeprodusentene får en alternativ måte å merke storfe på slik at dyrene kan merkes med elektroniske øremerker.

Regionreformen fører til endring av produsentnummer som i dag er del av koden på øremerket. Endringen i produsentnummeret medfører at produsentene ikke kan bruke elektroniske øremerker. For å løse denne utfordringen får produsentene et alternativt nummer de kan bruke på elektroniske øremerker.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Les mer: Ny identifikator i landbruket 

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring: Forslag til endring av forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt

Høringsfrist 01.11.2019
 
Forskriften er sendt til Landbruks- og matdepartementet for fastsettelse

 

November 2019 
Forskriften fastsettes

 

Ikke bestemt 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Solfrid Åmdal, veterinær, seksjon dyrehelse, tlf. 22 77 89 39