Hvilke opplysninger skal finnes om svin i driftsenhetsregisteret (dyreholdjournalen)?

Publisert 03.08.2012     Sist endret 17.10.2012

Regelverket for sporing av svin, stiller krav til at følgende opplysninger blir registrert i et driftsenhetsregister innen et døgn etter at hendelsen er skjedd:

1. driftsenhetens identifikasjonskode (produsentnummer)

2. antall avvente svin på driftsenheten,

3. flytting av svin til og fra driftsenheten;

  • antall dyr flyttet
  • avsender- eller mottakerdriftsenhets produsentnummer
  • navn og adresse til dyreholder på avsender- eller mottaker driftsenheten
  • avgang- og ankomstdato og produsentnummeret eller leverandø rnummeret på øremerket eller tatoveringen svinet er merket med. Alternativt opplysninger om at det er umerket smågris som er flyttet.

4. ommerking av svin på driftsenheten.

Driftsenhetsregisteret skal foreligge på driftsenheten og på anmodning stilles til rådighet for Mattilsynet. Driftsenhetsregisteret skal være tilgjengelig i minst 3 år etter at svineholdet på driftsenheten opphører.

Fant du det du lette etter?