Faktaartikkel

Krav til dyreholdjournal for storfe

Publisert 21.02.2012     Sist endret 26.04.2019

For å kunne ha en oppdatert oversikt over hendelser i dyreholdet, skal det føres et driftsenhetsregister (dyreholdjournal) i alle storfehold. Ved å føre opplysningene fortløpende i driftsenhetsregisteret, blir det lettere å rapportere til husdyrregisteret på rett dato.

Det er krav i regelverket om at dyreholdjournalen skal føres på i et format godkjent av Mattilsynet, og at den skal inneholde følgende opplysninger:

  • Ajourførte opplysninger om hvert enkelt dyrs identifikasjonskode, fødselsdato, kjønn og rase eller farge.
  • For dyr som dør i besetningen; datoen for dyrets dødsfall.
  • For dyr som flyttes fra bestningen; navnet og adressen til dyreholderen, unntatt transportøren, eller produsentnummeret  til besetningen dyret ble flyttet til, samt dato for flyttingen.
  • For dyr som flyttes til besetningen; navnet og adressen til dyreholderen, unntatt transportøren, eller produsentnummeret  til besetningen dyret ble flyttet fra, samt dato for ankomst.
  • Navnet og signaturen til representanten fra Mattilsynet som kontrollerer registeret og datoene for når slik kontroll har funnet sted.

Opplysningene som skal finnes i dyreholdjournalen, er også rapporteringspliktige til Mattilsynets husdyrregister.

Dyreholdjournalen skal oppbevares av dyreholder i minimum ti år og kunne fremvises for Mattilsynet på anmodning. Plikten til å oppbevare dyreholdjournalen gjelder selv om dyreholdet på driftsenheten opphører.

Mattilsynet har godkjent dyreholdjournal for storfe fra TINE og Storfekjøttkontrollen. Denne kan erstatte Mattilsynets skjema.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Les merPublikasjoner

Les mer