Faktaartikkel

Øremerking av svin

Publisert 07.01.2013     Sist endret 07.01.2013

Merking av svin som fødes i Norge

Dyreholder skal merke alle svin som fødes i dyreholdet snarest mulig og senest før svinet flyttes fra dyreholdet. Kravet gjelder likevel ikke for smågris som flyttes direkte fra opprinnelsesdyrehold til et annet norsk dyrehold for oppfôring. I disse tilfellene skal mottakende dyrehold merke grisene med øremerke eller tatovering, senest før grisene blir sendt til slakt. Dette gjelder kun for dyrehold som ikke har avlsdyr, og bare mottar smågris fra et annet dyrehold.

Svinet skal merkes med et øremerke eller en lesbar tatovering som inneholder dyreholdets identifikasjonskode. Svinet kan i tillegg merkes med et individnummer. Dersom svinet skal flyttes fra dyreholdet direkte til et slakteri i Norge, kan det alternativt merkes med en lesbar tatovering som inneholder dyreholders leverandørnummer ved slakteriet.

Utforming, fjerning og erstatning av merker

Øremerker må oppfylle visse krav, men skal ikke lenger godkjennes av Mattilsynet. For å unngå at obligatorisk informasjon blir vanskelig å lese, er det begrenset hva som kan gis av tilleggsinformasjon på utsiden av øremerker. Fargen lakserød er forbeholdt øremerker til dyr fra tredjestater (utenfor EØS-området). Ut over dette stilles ingen krav til hvilken farge øremerker skal ha. Tatoveringer må være lesbare.

Obligatoriske merker skal ikke fjernes eller erstattes. Dersom de blir uleselige eller går tapt, skal dyrene merkes med nye som har samme identifikasjonskode eller leverandørnummer.

Dersom svinets øremerke blir uleselig eller går tapt, skal dyreholder merke svinet med et nytt øremerke som inneholder samme identifikasjonskode. Dersom det uleselige eller tapte øremerket var lakserødt, skal også det nye merket være lakserødt.

Dersom svinets tatovering blir uleselig, skal dyreholder merke svinet med en ny tatovering som inneholder samme identifikasjonskode eller leverandørnummer. Dersom tatoveringen inneholdt en identifikasjonskode, kan svinet alternativt merkes med et øremerke som inneholder samme kode.

Det er ikke lenger krav om å merke svin som overføres til et nytt dyrehold i Norge med et tilleggsmerke. Forskriften er likevel ikke til hinder for frivillig tilleggsmerking. Frivillige merker må være slik at de ikke kan forveksles med obligatoriske.

Merking av svin som innføres fra utlandet

Dyr som innføres til Norge fra et EØS-land, skal beholde sitt opprinnelige øremerke eller tatovering som gjør det  mulig å fastslå hvor svinet kommer fra og som i medfølgende helsesertifikat fra avsenderlandet er oppgitt som svinets offisielle identifikasjon. Svin som innføres til Norge fra tredjeland, skal innen 30 dager etter innførsel merkes med et lakserødt øremerker som inneholder mottagende dyreholds identifikasjonskode. Dyreholder skal innen ett døgn etter at merkingen har funnet sted registrere opplysninger om tredjestatens opprinnelige identifikasjon av svinet og identifikasjonskoden på svinets nye lakserøde øremerke i dyreholdjournalen. Dette slik at det lages en tilknytning mellom svinets opprinnelige og nye identifikasjon

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer