Faktaartikkel

Rapportering til Husdyrregisteret - Småfe (sau og geit)

Publisert 08.01.2013     Sist endret 11.12.2018

Sporbarhetsregelverket stiller følgende krav til deg som dyreholder når det gjelder innrapportering til Husdyrregisteret:

Registrering av dyrehold med småfe

For dyrehold med småfe plikter dyreholder å rapportere opplysninger om dyreholdet til Mattilsynet, blant annet opplysninger om dyreholdets produsentnummer, adresse og geografiske koordinater, dyreholders navn og adresse, dyreart og produksjonsform.

Årlig rapportering av dyretall

Dyrehold med småfe skal årlig rapportere til Mattilsynet antall småfe per 1.mars. Fristen for rapportering er 1.mars. Dyreholdere som har søkt Landbruksdirektoratet om produksjonsstilskudd, skal ikke rapportere dette selv. Antall småfe du har søkt tilskudd for, vil overføres til Mattilsynet og gjelde som årlig innrapportering for ditt småfehold.

Registrering ved mottak av småfe til dyreholdet

Alle dyreeiere skal  innen en frist på sju dager legge inn opplysninger om flytting av dyr i Husdyrregisteret (via Mattilsynets skjematjeneste).  Se brukerveiledning for pålogging til Mattilsynets skjematjenester

For småfe (sau eller geit) som flyttes til dyreholdet, skal det registreres:

  • Mottakende dyreholds produsentnummer
  • Avgivende dyreholds produsentnummer
  • Antall dyr som flyttes
  • Dato for forflytningen

Slik løsningen foreligger i MATS skjematjenester i dag, er det mottakende dyrehold som skal registrere forflytningen.

Rapportering til husdyrregisteret - Altinnskjema

 

Fant du det du lette etter?