Rapportering til husdyrregistreret

Publisert 17.10.2012     Sist endret 08.01.2013

Sporbarhetsregelverket for storfe, småfe og svin, stiller krav om rapportering av ulike hendelser som skjer i dyreholdet til Husdyrregisteret. Hendelser skal rapporteres inn til Husdyrregisteret senest 7 dager etter at de har funnet sted. Det er viktig at dyreholder rapporterer innen fristen, slik at man ved utbrudd av smittsomme dyresykdommer kan få en hurtig og effektiv smittesporing. For informasjon om hvilke opplysninger som skal rapporteres for de ulike dyreslaga, se under.

Fant du det du lette etter?