Transportdokument for svin

Publisert 08.01.2013     Sist endret 09.01.2013

Umerket smågris som flyttes mellom to besetninger i Norge, skal følges av et transportdokument.. Dette følger av § 14 i Forskrift om sporbarhet av svin. For svin finnes det ikke formular for transportdokument. Det er dyreholder i avsenderbesetningen som skal sørge for at transportdokumentet blir fylt ut.

Transportdokumentet skal være undertegnet av dyreholder i avsenderbesetningen og transportøren, og inneholde minst følgende opplysninger:

  1. antall svin som flyttes
  2. avsender- og mottakerbesetningens produsentnummer
  3. navn og adresse til dyreholder i avsender- og mottakerbesetning
  4. flyttedato

Transportdokumentet skal oppbevares hos mottakerbesetningen og inngå som en del av dyreholdjournalen. Kopi av transportdokumentet skal oppbevares hos avsenderbesetningen og inngå som en del av dyreholdjournalen.

Fant du det du lette etter?