Forholdene i norske pelsdyrgårder i 2009

Publisert 25.01.2013     Sist endret 24.08.2009
Pelsdyr i bur
Foto: Mattilsynet

NRK Dagsrevyen hadde 23. august 2009 et innslag om forholdene for norske pelsdyr. I den forbindelse ble det vist bilder av skadede pelsdyr, fotografert av Nettverk for dyrs frihet. På bakgrunn av disse bildene spurte Dagsrevyen om Mattilsynet er tilfreds med forholdene i pelsdyrfarmene, og vi vil gjerne viderebringe vårt svar på dette.

Dennen saken ble publisert i 2009:

- Vi har stor forståelse for at slike bilder skaper reaksjoner. Vi i Mattilsynet reagerer også sterkt når vi ser slike bilder. Sånn vil vi ikke ha det! Det er viktig at denne type informasjon kommer fram slik at vi kan gjøre noe med det, sier Kristina Landsverk, tilsynsdirektør i Mattilsynet.

Mattilsynet gjennomførte i mars og april i år en tilsynskampanje i norske pelsdyrgårder. I perioden besøkte våre fagfolk 74 prosent av pelsdyrfarmene, totalt 244 farmer. Rapporten konkluderer med at norske pelsdyrprodusenter generelt følger regelverket. Vi avdekket ingen forhold som førte til hastevedtak eller politianmeldelse.

Dagsrevyen viser til at dyreverngruppen har hatt bilder av skadede dyr etter at Mattilsynet har konkludert med at tilstanden er etter regelverket, og de lurer på hvordan det henger sammen.

Situasjonen i dyregården endrer seg gjennom året. Siden kampanjen har det vært valping, og valpene plasseres sammen i bur for å sosialiseres. Da leker de, og under lek kan det oppstå bittskader. I denne perioden er det særlig viktig at bonden følger godt med i dyregården og gir nødvendig stell ¬- eller avliver dyr med alvorlige skader.

Pelsdyroppdrett er en lovlig produksjon i Norge som reguleres gjennom forskrift. Dyrevelferden er alltid dyreeiers ansvar. Mattilsynets oppdrag er å sjekke at regelverket følges gjennom tilsyn på pelsdyrgårder. Under tilsyn veileder vi også bøndene. Tilsynsbesøk kan for eksempel komme i stand etter at noen har levert inn bekymringsmelding. Våren 2009 satte vi inn ekstra ressurser på tilsyn med pelsdyroppdrett i form av en nasjonal tilsynskampanje.

- Mattilsynet ser meget alvorlig på alle bekymringsmeldinger om dyr som lider. Våre distriktskontorer følger opp slike meldinger og fatter nødvendige tiltak i forhold til dyreeier, sier Landsverk.

- Jeg vil oppfordre de som kommer over bekymringsverdige forhold i dyrehold til å varsle Mattilsynet, slik at vi kan følge opp bekymringsmeldingen, sier Landsverk. Hun legger til at det innføres en allmenn plikt til å varsle Mattilsynet eller politiet om dyremishandling og andre alvorlige tilstander når ny lov om dyrevelferd trer i kraft fra 1. januar 2010, og oppfordrer til å følge reglene.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynet, seksjon landdyrhelse og dyrehelsepersonell, hovedkontoret


Kontaktinformasjon

Mattilsynet, seksjon landdyrhelse og dyrehelsepersonell, hovedkontoret